Länk till startsidan

Nämnder och mandatfördelning

Här ser du vilka nämnder som finns i kommunen och den politiska representationen i respektive nämnd.

13 ledamöter och 13 ersättare

 • Socialdemokraterna 6 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Bildningsnämnden styr bildningsförvaltningen.

Bildningsnämnden har ett utskott bestående av förtroendevalda som har till uppgift att bereda ärenden till bildningsnämnden.

13 ledamöter och 13 ersättare

 • Socialdemokraterna 6 mandat
 • Centerpartiet 3 mandat
 • Moderaterna 1 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Omsorgsnämnden styr delar av välfärdsförvaltningen.

Omsorgsnämnden har ett utskott bestående av förtroendevalda som har till uppgift att bereda ärenden till omsorgsnämnden.

13 ledamöter och 13 ersättare

● Socialdemokraterna 6 mandat
● Centerpartiet 3 mandat
● Moderaterna 1 mandat
● Kristdemokraterna 1 mandat
● Vänsterpartiet 1 mandat
● Sverigedemokraterna 1 mandat

Humanistiska nämnden styr delar av välfärdsförvaltningen.

Humanistiska nämnden har två utskott: socialutskottet och en ärendeberedning bestående av förtroendevalda. Båda har till uppgift att bereda ärenden till humanistiska nämnden.

13 ledamöter och 13 ersättare

 • Socialdemokraterna 6 mandat
 • Centerpartiet 3 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Sahällsbyggnadsnämnden styr delar av samhällsbyggnadsförvaltningen.

13 ledamöter och 13 ersättare

 • Socialdemokraterna 6 mandat
 • Centerpartiet 3 mandat
 • Moderaterna 1 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Kultur- och fritidsnämnden styr delar av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Örnsköldsvik, Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln och Robertsfors kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd där det finns 2 ledamöter från Örnsköldsvik. Socialdemokraterna har 1 mandat och Centerpartiet har 1 mandat.

7 ledamöter och 7 ersättare

 • Socialdemokraterna 4 mandat
 • Centerpartiet 1 mandat
 • Moderaterna 1 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat

Myndighetsnämnden styr delar av kommunledningsförvaltningen.

Örnsköldsvik kommun och Region Västernorrland har en gemensam kostnämnd med 3 ledamöter och 3 ersättare varav 1 ledamot och 1 ersättare utses av landstinget

 • Socialdemokraterna 1 mandat
 • Centerpartiet 1 mandat
 • Moderaterna 1 mandat

Kostnämnden styr kostavdelningen inom konsult- och serviceförvaltningen.

7 ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott och 23 ersättare.

Krisledningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter under extraordinära händelser. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

7 ledamöter och 7 ersättare

 • Socialdemokraterna 4 mandat
 • Centerpartiet 1 mandat
 • Moderaterna 1 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat

Valnämnden styr delar av kommunledningsförvaltningen.

I Umeåregionen har Örnsköldsvik, Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner en gemensam nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system.
Från Örnsköldsvik finns 2 ledamöter och 2 ersättare

 • Socialdemokraterna 1 mandat
 • Moderaterna/Centerpartiet 1 mandat

Nämnden styr delvis löneenheten inom konsult- och serviceförvaltningen.