Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Nämnder och mandatfördelning

Här ser du vilka nämnder som finns i kommunen och den politiska representationen i respektive nämnd.

13 ledamöter och 13 ersättare

 • Socialdemokraterna 5 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Moderaterna 1 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Bildningsnämnden styr bildningsförvaltningen.

Bildningsnämnden har ett utskott bestående av förtroendevalda som har till uppgift att bereda ärenden till bildningsnämnden.


Ordförande:
Ulf-Åke Oldenborg (KD)
E-post: ulf.oldenborg@ornskoldsvik.se

Ulf-Åke Oldenborg (KD) ordförande i bildningsnämnden

15 ledamöter och 15 ersättare

 • Socialdemokraterna 6 mandat
 • Centerpartiet 3 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Välfärdsnämnden styr delar av välfärdsförvaltningen.

Välfärdsnämnden har ett utskott bestående av förtroendevalda som har till uppgift att bereda ärenden till omsorgsnämnden.

Ordförande:
Annica Jonsson (M)
E-post: annica.h.jonsson@ornskoldsvik.se

Annica Jonsson (M) ordforande i valfardsnamnden

13 ledamöter och 13 ersättare

 • Socialdemokraterna 5 mandat
 • Centerpartiet 3 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Samhällsbyggnadsnämnden styr delar av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande:
Andreas Jansson (C)
E-post: andreas.jansson@ornskoldsvik.se

Andreas Jansson (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

13 ledamöter och 13 ersättare

 • Socialdemokraterna 5 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Kultur- och fritidsnämnden styr delar av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande:
Björn Olsson (C)
E-post: bjorn.a.olsson@ornskoldsvik.se

Björn Olsson (C) ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Örnsköldsvik, Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln och Robertsfors kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd där det finns 2 ledamöter från Örnsköldsvik. Socialdemokraterna har 1 mandat och Centerpartiet har 1 mandat.

7 ledamöter och 7 ersättare

 • Socialdemokraterna 3 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Moderaterna 1 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat

Myndighetsnämnden styr delar av kommunledningsförvaltningen.

Ordförande:
Anna-Britta Åkerlind (C)
Telefon: 0660-882 06
E-post: anna-britta.akerlind@ornskoldsvik.se

Örnsköldsvik kommun och Region Västernorrland har en gemensam kostnämnd med 2 ledamöter och 2 ersättare varav 1 ledamot och 1 ersättare utses av landstinget

 • Socialdemokraterna 1 mandat
 • Centerpartiet 1 mandat

Kostnämnden styr kostavdelningen inom konsult- och serviceförvaltningen.

Ordförande:
Vivi-Anne Olsson (C)
E-post: vivi-anne.olsson@ornskoldsvik.se

7 ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott och 23 ersättare.

Krisledningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter under extraordinära händelser. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

Ordförande:
Anna-Britta Åkerlind (C)
Telefon: 0660-882 06
E-post: anna-britta.akerlind@ornskoldsvik.se

7 ledamöter och 7 ersättare

 • Socialdemokraterna 3 mandat
 • Centerpartiet 1 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat

Valnämnden styr delar av kommunledningsförvaltningen.

Ordförande:
Jeanette Karlsson (M)
E-post: jeanette.karlsson@ornskoldsvik.se