Länk till startsidan

Nämnder och mandatfördelning

Här ser du vilka nämnder som finns i kommunen och den politiska representationen i respektive nämnd.

13 ledamöter och 13 ersättare

 • Socialdemokraterna 5 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Bildningsnämnden styr bildningsförvaltningen.

Bildningsnämnden har ett utskott bestående av förtroendevalda som har till uppgift att bereda ärenden till bildningsnämnden.

 

Ordförande:
Maria Gulliksson(KD)
E-post: maria.gulliksson@ornskoldsvik.se

Maria Gulliksson

15 ledamöter och 15 ersättare

 • Socialdemokraterna 6 mandat
 • Centerpartiet 3 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Välfärdsnämnden styr delar av välfärdsförvaltningen.

Välfärdsnämnden har ett utskott bestående av förtroendevalda som har till uppgift att bereda ärenden till välfärdsnämnden.

Ordförande:
Annica Jonsson (M)
E-post: annica.h.jonsson@ornskoldsvik.se

Annica Jonsson (M) ordforande i valfardsnamnden

13 ledamöter och 13 ersättare

 • Socialdemokraterna 5 mandat
 • Centerpartiet 3 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Samhällsbyggnadsnämnden styr delar av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande:
Andreas Jansson (C)
E-post: andreas.jansson@ornskoldsvik.se

Andreas Jansson (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

13 ledamöter och 13 ersättare

 • Socialdemokraterna 5 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Kultur- och fritidsnämnden styr delar av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande:
Björn Olsson (C)
E-post: bjorn.a.olsson@ornskoldsvik.se

Björn Olsson (C) ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Örnsköldsvik, Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln och Robertsfors kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd där det finns 2 ledamöter från Örnsköldsvik. Socialdemokraterna har 1 mandat och Centerpartiet har 1 mandat.

7 ledamöter och 7 ersättare

 • Socialdemokraterna 3 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Moderaterna 1 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat

Myndighetsnämnden styr delar av kommunledningsförvaltningen.

Ordförande:
Anna-Britta Åkerlind (C)
Telefon: 0660-882 06
E-post: anna-britta.akerlind@ornskoldsvik.se

Örnsköldsvik kommun och Region Västernorrland har en gemensam kostnämnd med 2 ledamöter och 2 ersättare varav 1 ledamot och 1 ersättare utses av landstinget

 • Socialdemokraterna 1 mandat
 • Centerpartiet 1 mandat

Kostnämnden styr kostavdelningen inom konsult- och serviceförvaltningen.

Ordförande:
Vivi-Anne Olsson (C)
E-post: vivi-anne.olsson@ornskoldsvik.se

7 ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott och 23 ersättare.

Krisledningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter under extraordinära händelser. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

Ordförande:
Anna-Britta Åkerlind (C)
Telefon: 0660-882 06
E-post: anna-britta.akerlind@ornskoldsvik.se

7 ledamöter och 7 ersättare

 • Socialdemokraterna 3 mandat
 • Centerpartiet 1 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat

Valnämnden styr delar av kommunledningsförvaltningen.

Ordförande:
Jeanette Karlsson (M)
E-post: jeanette.karlsson@ornskoldsvik.se