Länk till startsidan

Kommunstyrelsen

Bra att veta

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i de ärenden som kommunfullmäktige fattar beslut om och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, samt fattar egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. Så här många platser (mandat) har respektive parti under nuvarande mandatperiod som sträcker sig fram till 31 december:

  • Socialdemokraterna 6 mandat
  • Centerpartiet 3 mandat
  • Moderaterna 2 mandat
  • Kristdemokraterna 2 mandat
  • Vänsterpartiet 1 mandat
  • Sverigedemokraterna 1 mandat

Anna- Britta Åkerlind (C) är kommunstyrelsens ordförande.
Johannes Nordin (M) är 1e vice ordförande.
Carolina Sondell (S) är 2e vice ordförande

Kommunstyrelsen har fyra utskott bestående av förtroendevalda: arbetsutskottet, tillväxt- och planutskottet, förhandlingsutskottet och ekonomiutskottet. Utskotten har till uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen styr kommunledningsförvaltningen och konsult- och serviceförvaltningen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.