Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Kommunstyrelsen

Bra att veta

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i de ärenden som kommunfullmäktige fattar beslut om och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, samt fattar egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. Så här många platser (mandat) har respektive parti under nuvarande mandatperiod som sträcker sig fram till 31 december:

  • Socialdemokraterna 6 mandat
  • Centerpartiet 3 mandat
  • Moderaterna 2 mandat
  • Kristdemokraterna 2 mandat
  • Vänsterpartiet 1 mandat
  • Sverigedemokraterna 1 mandat

Anna- Britta Åkerlind (C) är kommunstyrelsens ordförande.
Lars Näslund (M) är 1e vice ordförande.
Carolina Sondell (S) är 2e vice ordförande

Kommunstyrelsen har fyra utskott bestående av förtroendevalda: arbetsutskottet, tillväxt- och planutskottet, förhandlingsutskottet och ekonomiutskottet. Utskotten har till uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen styr kommunledningsförvaltningen och konsult- och serviceförvaltningen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.