Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Kommunalråden

Per Nylén (S) Kommunstyrelsens ordförande

Per Nylén (S)

Kommunstyrelsens ordförande har det politiska ansvaret för:

 • samordning av kommunstyrelsens verksamhet i sin helhet
 • organisationsfrågor rörande nämnder och förvaltningar
 • digitalisering
 • upphandlingsfrågor
 • energi-, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor
 • näringslivsfrågor
 • kommunens ekonomi och ekonomisk planering
 • kommunens utvecklingsfrågor vari inbegriper infrastruktur, näringspolitik, sysselsättningspolitik, och regionpolitiska frågor samt läns- och riksplanering
 • kommunala bolagen
 • att leda världsklassarbetet
 • att företräda kommunen förutom vid ceremoniell representation
 • att följa bildningsnämndens verksamheter
 • att följa omsorgsnämndens verksamheter
 • att följa humanistiska nämndens verksamheter.
Anna-Belle Strömberg (S) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Anna-Belle Strömberg (S)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande har det politiska ansvaret för:

 • personalfrågor, kompetensförsörjningsfrågor samt högre utbildning
 • civilförsvarsfrågor
 • information, kommunikation och marknadsföringsfrågor
 • utvecklingsfrågor som infrastruktur, landsbygdsfrågor, högre utbildning, översiktlig fysisk planering (mark- och naturresursfrågor inklusive jord och skog) samt bostadsförsörjning
 • fastighetsfrågor
 • att följa samhällsbyggnadsnämndens verksamheter
 • att följa kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Anna-Britta Åkerlind (C)

Anna-Britta Åkerlind (C)

Oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande har uppdraget att:

 • företräda partierna i den borgerliga alliansen - Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna.