Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningens uppdrag omfattar all kommunal utbildning från förskola till vuxenutbildning. Inom förvaltningen sker myndighetsutövning enligt skollagen.

Förvaltningens verksamhetsområden är:

  • Komtek - ett teknikinspirationscentrum för stöd till det långsiktiga arbetet med att höja kvaliteten i NO- och teknikundervisningen.
  • Kulturskolecentrum - skapande aktiviteter för att så många elever som möjligt ska få vara delaktiga i gruppverksamheter.
  • Skolområden med förskoleverksamhet, obligatorisk grundskola samt särskola.
  • Örnsköldsviks gymnasium med gymnasieutbildningar och gymnasiesärskola.
  • Vuxenutbildningen med vuxenutbildning på grundskolenivå, gymnasienivå, sfi, särvux och yrkeshögskola.

Skolchef: Kristina Rastbäck

Ansvarig politisk nämnd: bildningsnämnden

E-post till förvaltningen: bildning@ornskoldsvik.se