Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningens uppdrag omfattar all kommunal utbildning från förskola till vuxenutbildning. Inom förvaltningen sker myndighetsutövning enligt skollagen.

Förvaltningens verksamhetsområden är:

  • Komtek - ett teknikinspirationscentrum för stöd till det långsiktiga arbetet med att höja kvaliteten i NO- och teknikundervisningen.
  • Kulturskolecentrum - skapande aktiviteter för att så många elever som möjligt ska få vara delaktiga i gruppverksamheter.
  • Skolområden med förskoleverksamhet, obligatorisk grundskola samt särskola.
  • Örnsköldsviks gymnasium med gymnasieutbildningar och gymnasiesärskola.
  • Vuxenutbildningen med vuxenutbildning på grundskolenivå, gymnasienivå, sfi, särvux och yrkeshögskola.

Skolchef: Kristina Rastbäck

Ansvarig politisk nämnd: bildningsnämnden

E-post till förvaltningen: bildning@ornskoldsvik.se