Länk till startsidan

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningens uppdrag omfattar all kommunal utbildning från förskola till vuxenutbildning. Inom förvaltningen sker myndighetsutövning enligt skollagen.

Förvaltningens verksamhetsområden är:

  • Komtek - ett teknikinspirationscentrum för stöd till det långsiktiga arbetet med att höja kvaliteten i NO- och teknikundervisningen.
  • Kulturskolecentrum - skapande aktiviteter för att så många elever som möjligt ska få vara delaktiga i gruppverksamheter.
  • Skolområden med förskoleverksamhet, obligatorisk grundskola samt anpassad grundskola.
  • Örnsköldsviks gymnasium med gymnasieutbildningar och anpassad gymnasieskola.
  • Vuxenutbildningen med vuxenutbildning på grundskolenivå, gymnasienivå, sfi, särvux och yrkeshögskola.

Skolchef: Kristina Rastbäck

Ansvarig politisk nämnd: bildningsnämnden

E-post till förvaltningen: bildning@ornskoldsvik.se