Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Landsbygdssäkrade beslut

Landsbygdssäkring är ett medvetet och systematiskt sätt att beakta landsbygdens särskilda förutsättningar. Det innebär att inför ett beslut överväga om beslutet kan få olika konsekvenser på landsbygden och i staden och, om det finns sådana skillnader, bedöma vad dessa kan innebära. I landsbygdssäkringen ska påverkan på landsbygden beaktas ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Ekonomisk påverkan

Hur påverkas:

  • tillgången på arbetskraft och kompetensförsörjning?
  • näringsklimatet och förutsättningarna för entreprenörskap och mindre företag?

Ekologisk effekt

Hur påverkas:

  • naturen avseende kvalitet, kvantitet och biologisk mångfald?
  • nyttjande av mark och nybyggnationer?
  • mark för odling med mera?

Social effekt

Hur påverkas:

  • tillgång till utbildning och kommunikation?
  • mångfald och jämställdhet?