Länk till startsidan

Sammanträdesdagar 2022

Här kan du se när kommunens nämnder och utskott har sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Sammansträdesdagar Kommunfullmäktige

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Måndagar

13:00

31

28

28

25

30

20

-

29

26

31

28

12

Kommunfullmäktiges revisorer

Sammansträdesdagar Kommunfullmäktiges revisorer

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Tisdagar

08:15

11

8

1, 22

26

10

7

-

16

13

11

8

6

Kommunstyrelsen

Sammansträdesdagar Kommunstyrelsen

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Tisdagar

13:00

11

8

1

5

3

7

-

9

6

4

8, 29

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Tisdagar

13:00

25

15

15

12

17

14

-

23

20

18

15

13

Förhandlingsdelegationen

Sammanträdesdagar Förhandlingsdelegationen

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Tisdagar

08:15

18

15

22

12

17

14

-

23

20

18

15

13

Bildningsnämnden

Sammanträdesdagar Bildningsnämnden

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Tisdagar

08:30

18

15

15

12

17

14

-

23

20

18

15

13

Humanistiska nämnden

Sammanträdesdagar Humanistiska nämnden

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Tisdagar

08:30

18

15

15

12

17

14

-

23

20

18

15

13

Humanistiska nämndens socialutskott

Sammanträdesdagar Humanistiska nämndens utskott

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Tisdagar

08:30

11, 25

8, 22

8, 22

5, 26

10, 24

7, 21

5

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdagar Kultur- och fritidsnämnden

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Onsdagar

15:00

19

16

16

-

18

15

-

24

21

19

16

14

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdagar Omsorgsnämnden

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Onsdagar

08:30

19

16

16

13

18

15

-

24

21

19

16

14

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdagar Samhällsbyggnadsnämnden

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Torsdagar

08:30

20

17

17

12

19

16

-

25

22

20

17

15