Länk till startsidan

Pilotområde Anundsjö

Pilotarbetet kring medborgardialoger sker i samverkan med Bygdsam Anundsjö. Dialoger kommer att genomföras med mindre grupper vid ett tillfälle hösten 2021 och ett under våren 2022.

Dialogträffarna syftar till att gemensamt skapa en bredare bild och förståelse för Anundsjö som geografiskt område, dess möjligheter, behov och utmaningar. Diskussionerna kommer också att handla om behovet av dialog och möten mellan förtroendevalda och de som bor, vistas och verkar i Örnsköldsviks kommun och i detta fall i Anundsjö.

Vill du få uppdateringar om hur det går med arbetet med modellen och vad som sker i pilotområdena kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev här:

Fyll i din e-postadress
Fyll i din e-postadress