Länk till startsidan

Pilotgrupp Valhalla

I processen på Valhalla ingår Sörliden Valla samverkansförening, Övikshem och Brå som samverkansaktörer.

I arbetet samlas perspektiv in från boende, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor på Valhalla med närområde som vill bidra till utvecklingsarbetet "Valla om fem år". Som en del i denna perspektivinsamling genomförs dialoger för att tillsammans formulera vad som behöver göras och vem som måste göra vad, för att forma det Valla man vill se om fem år.

Vill du få uppdateringar om hur det går med arbetet med modellen och vad som sker i pilotområdena kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev här:

Fyll i din e-postadress
Fyll i din e-postadress