Länk till startsidan

Pilotgrupp Kommunala pensionärsrådet

Kommunala råd är en väg för att skapa dialog mellan kommunen och medborgare som berörs av ett intresseområde. En del inom pilotarbetet för medborgardialog söker vägar att skapa en enhetlig struktur för råden och en tydlighet i syftet och målen med råden.

Kommunala pensionärsrådet är pilotgrupp i denna process där ett underlag för en grundstruktur för kommunala råd tagits fram. Denna kommer under vintern 2021 och våren 2022 att förankras och utvecklas tillsammans med de övriga råden.

Vill du få uppdateringar om hur det går med arbetet med modellen och vad som sker i pilotområdena kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev här:

Fyll i din e-postadress
Fyll i din e-postadress