Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Sammanträdesdagar 2023

Här kan du se när kommunens nämnder och utskott har sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Sammansträdesdagar Kommunfullmäktige

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Måndagar

13:00

30

27

27

24

29

19

-

28

25

30

27

11

Kommunfullmäktiges revisorer

Sammansträdesdagar Kommunfullmäktiges revisorer

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

9

6

6, 20

3

8

5

-

14

4

9

6

4

Kommunstyrelsen

Sammansträdesdagar Kommunstyrelsen

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

10

7

7

4

2

5

-

8

5

3

7, 28

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens arbetsutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

24

14

14

18

16

13

-

22

19

17

14

12

Kommunstyrelsens förhandlingsutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens förhandlingsutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

18

15

15

19

17

14

-

23

20

18

15

13

Kommunstyrelsens tillväxt- och planutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens tillväxt- och planutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

24

14

14

18

16

13

-

22

19

17

14

12

Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens ekonomiutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

-

8, 9, 28

-

25

23, 31

-

-

-

26

-

-

-

Välfärdsnämnden

Sammanträdesdagar Välfärdsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

3, 24

21

21

18

23

20

-

22

19

17

14

12

Välfärdsnämndens socialutskott

Sammanträdesdagar Välfärdsnämndens socialutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

3, 17, 31

14, 28

14, 28

19

2, 16, 30

13, 27

4

1, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

Välfärdsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdagar Välfärdsnämndens arbetsutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

10

7

7

4

9

7

-

8

5

3, 31

28

-

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdagar Samhällsbyggnadsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

26

23

23

20

25

20

-

24

21

19

16

14

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdagar Samhällsbyggnadsutskottet

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

19

16

16

13

11

13

-

17

14

12

9

7

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdagar Kultur- och fritidsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

25

22

22

19

24

21

-

23

20

18

15

13

Bildningsnämnden

Sammanträdesdagar Bildningsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

24

21

21

18

23

13

-

22

19

17

14

12