Länk till startsidan

Så hanteras e-förslagen

När du har lämnat in ett e-förslag blir det en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut handlingen eller kopiera den.

E-förslagen granskas

Efter att du skickat in ditt förslag granskas det för att säkerställa att det uppfyller kriterierna för e-förslag.

  • E-förslag ska beröra kommunens verksamhet och får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på andra sätt olämpliga.
  • E-förslag får inte gälla myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.
  • Ett e-förslag avvisas om det redan finns ett liknande e-förslag som samlar röster eller om det har fattats ett beslut i frågan de senaste tolv månaderna.
  • E-förslag avvisas om det finns en pågående parallell process eller rättsprocess.
  • Ett e-förslag kan inte vara en synpunkt eller en felanmälan. I de fallen kan du istället använda formulär för att lämna klagomål eller synpunkt.
  • E-förslaget får inte vara oläsligt eller oförståelig.
  • E-förslaget ska beröra kommunens geografiska område.

Godkända förslag publiceras för röstning

När e-förslaget granskats och godkänts publiceras det på kommunens webbplats för röstning. Du som lämnat in förslaget får då ett meddelande om det. Du kan själv marknadsföra ditt förslag för att få röster, till exempel via sociala medier.

Ett e-förslag ligger aktivt för omröstning i 90 dagar. Om förslaget under den perioden samlar 50 eller fler röster skickas det till den nämnd i kommunen som ansvarar för frågan. E-förslag som berör området nationella minoriteter och minoritetsspråk undantas från kravet på omröstning och godkända förslag går direkt till politisk behandling.

Besked om beslut

När politikerna i den nämnd som berörs av ditt e-förslag har behandlat förslaget får du ett besked om vad de beslutat. Beslutet publiceras också tillsammans med förslaget. Länk till annan webbplats.