Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Så hanteras e-förslagen

När du har lämnat in ett e-förslag blir det en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut handlingen eller kopiera den.

E-förslagen granskas

Efter att du skickat in ditt förslag granskas det för att säkerställa att det uppfyller kriterierna för e-förslag.

  • E-förslag ska beröra kommunens verksamhet och får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på andra sätt olämpliga.
  • E-förslag får inte gälla myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.
  • Ett e-förslag avvisas om det redan finns ett liknande e-förslag som samlar röster eller om det har fattats ett beslut i frågan de senaste tolv månaderna.
  • E-förslag avvisas om det finns en pågående parallell process eller rättsprocess.
  • Ett e-förslag kan inte vara en synpunkt eller en felanmälan. I de fallen kan du istället använda formulär för att lämna klagomål eller synpunkt.
  • E-förslaget får inte vara oläsligt eller oförståelig.
  • E-förslaget ska beröra kommunens geografiska område.

Godkända förslag publiceras för röstning

När e-förslaget granskats och godkänts publiceras det på kommunens webbplats för röstning. Du som lämnat in förslaget får då ett meddelande om det. Du kan själv marknadsföra ditt förslag för att få röster, till exempel via sociala medier.

Ett e-förslag ligger aktivt för omröstning i 90 dagar. Om förslaget under den perioden samlar 50 eller fler röster skickas det till den nämnd i kommunen som ansvarar för frågan.

Besked om beslut

När politikerna i den nämnd som berörs av ditt e-förslag har behandlat förslaget får du ett besked om vad de beslutat. Beslutet publiceras också tillsammans med förslaget. Länk till annan webbplats.