Länk till startsidan

E-förslag

Bra att veta

Under juli granskas och publiceras inga nya e-förslag. E-förslag som skickas in under juli granskas och publiceras först i augusti.

E-förslag är en möjlighet att ge förslag på hur kommunen kan utvecklas och förbättras. Du kan få vara med och påverka vilka förslag som ska tas upp till beslut.

Oavsett hur gammal du är eller var du bor, är du välkommen att lämna ett e-förslag. För att rösta på ett förslag behöver du däremot vara folkbokförd i Örnsköldsviks kommun, men din ålder har ingen betydelse. Du behöver legitimera dig med e‑legitimation för att kunna rösta.

Du lämnar ditt e-förslag som enskild privatperson, du kan inte skicka in ett förslag som representant för förening eller organisation.

Ett e-förslag ligger aktivt för röstning under 90 dagar. Under den perioden behöver förslaget få minst 50 röster för att tas upp till politisk behandling. E-förslag som berör området nationella minoriteter och minoritetsspråk undantas från kravet på omröstning och godkända förslag går direkt till politisk behandling.

Det här kan du lämna e-förslag om

Ditt förslag ska handla om sådant som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. Det är bland annat samhällsplanering, miljö, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

I förslaget måste du tydligt berätta vilken åtgärd du vill att kommunen ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför.

Börja gärna med att se vilka e-förslag som är aktuella för röstning. Om någon annan redan har lämnat in ett förslag som liknar ditt, kan det vara en god idé att rösta på det förslaget istället. Med flera röster ökar chansen att förslaget tas upp för prövning.

Om en idé liknande din har behandlats under de senaste tolv månaderna kan inte ditt förslag publiceras för omröstning.

Rösta på ett aktuellt förslag

Alla, oavsett ålder, som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun är välkomna att rösta på e-förslag. Du kan bara rösta på ett specifikt förslag en gång.

Om du behöver hjälp

Om du har frågor om e-förslag är du välkommen att vända dig till kontaktcenter. De kan även hjälpa dig om du saknar BankID och vill lämna in ett förslag eller rösta på ett förslag.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.