Viktig information om coronapandemin

Vad innebär jobbet?

Att vara brandman på en deltidsstation innebär att du anställs hos Räddningstjänsten i Örnsköldsviks kommun. Räddningstjänsten betalar för den tid som du deltar i utryckningar, övningar och utbildningar. Du får dessutom beredskapsersättning. Ersättningsbiten är något som regleras centralt och är i grunden lika över hela Sverige. Vissa lokala avtal kan också förekomma.

Arbetet är spännande och varierande. Det består av räddningsarbete vid sjukdomsfall, bränder, trafikolyckor och andra olyckor. Du och din grupp möter människor i utsatta situationer. Det är därför viktigt att du tycker om att samarbeta och hjälpa andra. Framförallt bidrar du med en mycket viktig samhällsfunktion där liv, egendom och miljö är det prioriterade.

Du arbetar i grupp och teamen blir väldigt sammansvetsade, vilket bidrar till ett skickligt och bra omhändertagande för den hjälpsökande. Du behöver aldrig känna dig ensam då de flesta arbetsuppgifter sker i grupp. Varje styrka som åker ut på uppdrag består av allt från 2 till 5 brandmän beroende på vilken station man tillhör.

Beredskap

Hur din beredskapstid är upplagd varierar. Om du bor på orten men jobbar någon annanstans, kanske du bara kan ha beredskap på kvällar och nätter. Om du däremot bor någon annanstans, men jobbar på orten, kanske det passar bra att ha beredskap på dagtid i kombination med att du har beredskap på din hemort när du inte arbetar. På så sätt får du två staionstillhörigheter. Det finns alla varianter men grunden är ändå att du som oftast är schemalagd var tredje vecka och får ihop 168 timmar på en 3-veckors period. En bedömning görs från fall till fall vilken typ av beredskap någon har möjlighet att ha. Om det skulle vara så att något kommer emellan beredskapen, finns det allt som oftast möjlighet till ett byte med någon annan brandman om det verkligen krisar.

Övning

Vi övar vanligtvis 2 - 3 timmar varannan/-tredje vecka på vardagskvällar alternativt heldagsövning/utbildning en vardag eller helg någon eller några gånger per år. Sammanlagt övar respektive brandman 40 – 60 timmar/år. Övningarna sker efter en övningsplan som utges två gånger/år och innehållet varierar utifrån vilken förmåga respektive station besitter.

Kvalifikationer

För att klara uppdraget krävs att du är frisk och har normal kondition. När vi har gjort en första godkännande bedömning av din ansökan är det dags för intervju, fysiska tester, och utbildning. Viktigt gällande rekryteringsprocessen är att vi gör en helhetsbedömning av personen. Kanske är du inte störst och starkast, men har andra egenskaper och kunskaper som är minst lika viktiga. Så det är helheten vi allt som oftast tittar på vid anställningsförfarandet.

Regelbundna läkarundersökningar och konditionstest görs en gång per år.

I punktform innebär det att dessa kriterier skall uppfyllas:

  • Har fyllt 18 år
  • God hälsa och kondition
  • Simkunnig
  • Ej klaustrofobi och kunna hantera trånga utrymmen
  • Gilla lagarbete
  • Stresstålig
  • Körkort lägst B. Arbetsgivaren gör bedömning från fall till fall om lastbilskort ska tas efter anställning.
  • Bostad och arbetsplats med möjlighet att ta sig till brandstationen inom 5-7 minuter
  • Godkännande från huvudarbetsgivare

Anställningstester

Vi vill veta om du klarar av det arbete som en brandman förväntas utföra. Om du blir kallad till anställningstest och intervju så ser vår "arbetsrelaterade" testdag ut så här:

Rullbandstest
Gångbandstest med full rökdykarutrustning (24 kg). Sker enligt grundkravet i AFS 2007:7 ”Rök och kemdykning” (4,5km/h och 2,5° lutning i 1min, 4,5km/h och 4° lutning i 1min sedan 4,5km/h och 8° lutning i 6min) Total gångtid ca 8 minuter

Klaustrofobitest
Lätt sökövning med andningsskyddsutrustning och täckt mask.

Arbetsrelaterad bana
Farmers walk, Gå 180 meter med slangkorgar

Stegresning
Resa utskjutsstege mot vägg

Höjdtest från höjdfordon
Klättra upp cirka 15 meter i ett höjdfordon för att sedan utföra ett enklare arbete på hög höjd.

Släptest
Släpa 90 kilos docka cirka 60 meter.

En helhetsbedömning görs utifrån prestation och intervju.

Utbildning

Innan du kan börja som brandman på en deltidsstation behöver du genomgå en utbildning. Den genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och i samarbete med Räddningstjänsten Örnsköldsvik. En utbildning som du som person kommer kunna dra mycket nytta av i ditt ordinarie arbete men också givetvis privat genom att du får ett stort säkerhetskunnande.

Utbildningen för att bli brandman vid en deltidsstation pågår sammanlagt 7 veckor och består av två kurser. Den första kursen är på 2 + 2 veckor och den andra kursen är 3 veckor. Den första och andra kursen är inte sammanhängande.
Den första kursen, Kommunal räddningstjänst, består i sin tur av två delar där den första delen är på två veckor och genomförs hos Räddningstjänsten Örnsköldsvik och andra delen på två veckor genomförs på skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de 8 andra regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Den andra kursen, Räddningsinsatsen, är på tre veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de 8 andra regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Efter fyra veckors genomförande av utbildning ges behörigheten att ingå i en beredskapsstyrka och därmed åka utryckning.

Du som blir anställd som brandman vid en deltidsstation får utbildningen betald av räddningstjänsten. Räddningstjänsten ersätter även, i de fall det är aktuellt, förlorad arbetsinkomst från ordinarie arbetsgivare under utbildningen.

Till dig som är arbetsgivare:

En brandman på arbetsplatsen är en tillgång för dig som arbetsgivare eftersom säkerhetskunnandet ökar. Du får en professionell livräddare i verksamheten. Du visar dessutom ansvar och engagemang för ett säkrare närsamhälle. Det är värt mycket – men kostar dig ytterst lite. Vi står för alla kostnader när det gäller arbetstiden för utbildning och konkret räddningsarbete. På en mindre ort försvinner en arbetstagare/brandman i genomsnitt en timme per beredskapsvecka under dagtid (mån-fre) på larm. Övning och utbildning sker allt som ofta på kvällar och helger samt ibland också någon enstaka heldag en vardag.

Varför ska du som arbetsgivare ha en brandman bland dina anställda:

Du har kunnig personal som kan internt utbilda sina kollegor i brandskydd och akut omhändartagande.

Du har personal som kommer att hålla sig i god kondition och välbefinnande, vilket genererar färre sjukdagar.

Kontentan är att fördelarna är fler än nackdelarna!

Tveka inte att göra en intresseanmälan för vi behöver din hjälp ute i vår stora kommun.

Här fyller du in intresseanmälan för brandman på en deltidsstation Länk till annan webbplats.