Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Gymnasieskola i kommunal regi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar Öppna jämförelser gymnasieskola för jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Statistiken hämtas främst från Kolada. Öppna jämförelse gymnasieskola utgör ett underlag i gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete.

Mellan 2021 och 2022 förbättrades resultaten för gymnasieelever som gått högskoleförberedande program och uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år respektive tagit examen inom 3 år. Även resultatet för gymnasieelever som gått yrkesprogram med examen inom 3 år förbättrades. Resultaten för gymnasieelever med examen inom fyra år respektive gymnasieelever som gått yrkesprogram och uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år försämrades.

Resultaten för gymnasieelever med examen inom 4 år, som gått högskoleförberedande program och uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, som gått högskoleförberedande program med examen inom 3 år och gymnasieelever som gått yrkesprogram med examen inom 3 år ligger bland de 25 procent bästa kommunerna. Resultaten för genomsnittlig betygspoäng efter examen och gymnasieelever som gått yrkesprogram och uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna.