Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Förskola i kommunal regi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar Öppna jämförelser förskola för jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Statistiken hämtas främst från Kolada. Öppna jämförelse förskola, som ska ge ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan, innehåller bland annat nyckeltal om förskolan.

Mellan 2020 och 2021 förbättrades Örnsköldsviks resultat för flertalet personalnyckeltal (heltidstjänster med förskolelärarlegitimation / förskollärarexamen, personaltäthet, heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen / viss pedagogisk utbildning / gymnasial utbildning för arbete med barn). Antalet barn per barngrupp har minskat. Ekonominyckeltalen ligger bland de 25 procent bästa kommunerna. Det gör även nyckeltalen för heltidstjänster (med undantag för gymnasial utbildning för arbete med barn), personaltäthet och förskollärartäthet. Nyckeltalen för barn per barngrupp ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna.