Länk till startsidan

Nationella minoriteter

Bra att veta

I minoritetslagen finns allmänna bestämmelser som gäller i hela landet och för samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, samt varieteter av dessa språk. De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar, och tornedalingar. Flera nationella minoriteter har idag flera namn på identiteten och de är resande och romer med romani chib som nationellt minoritetsspråk samt tornedalingar, kväner och lantalaiset med meänkieli som nationellt minoritetsspråk.

Dialog och inflytande

De allmänna bestämmelserna i minoritetslagen reglerar att Sveriges nationella minoriteter ges möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem. En strukturerad dialog med de nationella minoriteterna ska ske så långt det är möjligt i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i kommunens beslutsfattande. Kommunen ska särskilt därtill främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.

Örnsköldsviks kommun arbetar med öppna samråd på verksamhetsnivå som huvudsaklig modell för samråd. Öppna samråd på verksamhetsnivå ger de nationella minoriteterna rätt till inflytande och delaktighet på det sätt som lagen föreskriver.


Språkliga och kulturella rättigheter

Du som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära dig, utveckla och använda ditt nationella minoritetsspråk. Det allmänna, alltså stat, kommun och region, ska även med egna medel aktivt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Alla kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt gällande lag på området.

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har ditt barn särskilt stark rätt till modersmålsundervisning i grundskolan oavsett om barnet har förkunskaper i språket eller om språket är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet.

Alla kommuner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete som avser samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kontakt

Harriet Kuoppa

Minoritetssamordnare

Telefon: 0660-885 73

E-post: harriet.kuoppa@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Kontaktcenter

Örnsköldsviks kommun
Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet via drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.


Telefon:
0660-880 00
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)