Länk till startsidan

MinUng svenska

Kommunen har ett uppdrag att främja barns och ungas möjlighet till inflytande och att göra det under former som passar dig som ung. Du som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska också ges möjlighet att utveckla en kulturell identitet och att använda ditt minoritetsspråk. Mot den bakgrunden har kommunen skapat forumet MinUng.

MinUng riktar sig till dig som är mellan 13 och 25 år och som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter. MinUng fungerar så att kommunen bjuder in till öppet forum för barn och ungdomar från samtliga nationella minoriteter. Det är träffar där du och andra barn och unga kan berätta vad du vill att kommunen gör och vad som är viktigt för att du ska kunna utveckla och stärka din identitet, din kultur och ditt minoritetsspråk.

Vad tycker du är viktigt? Har du synpunkter eller frågor om MinUng, kontakta gärna kommunens minoritetssamordnare eller kulturstrateg via kontaktcenter.