Länk till startsidan

Förvaltningsområden

Bra att veta

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Det ger dig med finskt och samiskt påbrå särskilda rättigheter utöver de allmänna rättigheter som enligt minoritetslagen gäller i hela landet för samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk. I Sverige finns tre förvaltningsområden, ett för finska, ett för meänkieli och ett för samiska där det ingår ett antal kommuner. Örnsköldsviks kommun ingår än så länge inte i förvaltningsområde för meänkieli.

Särskilda språkrättigheter

Du har rätt att använda ditt språk vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen och andra myndigheter i ett enskilt ärende som kommunen eller myndigheten ansvarar för.

Kommunen eller myndigheten är skyldig att ge dig ett muntligt svar på samma språk samt, om du begär det, ge en skriftlig översättning av beslut och motivering.

Kommunen och myndigheten ska ge service på de språk en kommun ingår i förvaltningsområde för. Kommunen kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk.

Kommunen ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda i alla sammanhang i förvaltningsområde på de språk som har särskilda rättigheter. Det är av denna anledning av central betydelse att kommunen arbetar aktivt med att öka tillgången på personal med kunskaper i nationella minoritetsspråk i samtliga verksamheter i kommunkoncernen.

Kommunen är skyldig att erbjuda förskola och äldreomsorg, hela eller en väsentlig del på minoritetsspråken, om någon önskar detta. Kommunen ska aktivt enligt lagen informera äldre som ansöker om bistånd om rätten till finsk och samisk äldreomsorg samt vårdnadshavare som ansöker om förskola ska särskilt tillfrågas om förskola på nationella minoritetsspråk önskas.

Aktiviteter för att stärka språk och kultur

Inom flera av kommunens verksamheter anordnas aktiviteter, i dialog med respektive nationell minoritet. Aktiviteterna syftar till att stärka språk, kultur och identitet. Några exempel är: Finska veckan på kommunens träffpunkter, sagostund och poesiaftnar på finska på bibliotek, Samiska veckan samt teater, musik, film och konserter på finska och samiska. I samband med öppna samråd och i direkt dialog med minoritetssamordnare och kulturstrateg har du möjlighet att ge förslag på konkreta aktiviteter och insatser som stärker ditt språk, kultur och ursprung.

Dialog och inflytande

Örnsköldsviks kommun tilldelas statsbidrag för finskt och samiskt förvaltningsområde och det finns en samrådsmodell kring statsbidragets hantering och användning. Modellen benämns Budgetsamråd för finska och samiska där både förtroendevalda och medborgare med finskt och samiskt påbrå deltar. Medborgare från Örnsköldsviks kommun väljs som ledamöter för språken, finska och samiska, till budgetsamråd genom öppna språkspecifika samråd.

Kontakt

Harriet Kuoppa

Minoritetssamordnare

Telefon: 0660-885 73

E-post: harriet.kuoppa@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Kontaktcenter

Örnsköldsviks kommun
Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet via drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.


Telefon:
0660-880 00
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)