Länk till startsidan

Befolkningsstatistik

Bra att veta

Den 31 december 2023 hade Örnsköldsviks kommun 55 478 invånare.

Befolkningssiffrorna i webbkartan baseras på folkbokföringen och uppdateras varje vecka.

Varje vår uppdaterar kommunen en befolkningsprognos baserad på de senaste årens befolkningsutveckling. Prognosen sträcker sig tio år framåt.

Prognosen beställs med förutsättningarna att den ska fånga de senaste årens trender utifrån befolkningens ålderssammansättning, födelsetal, dödstal och människors flyttbeteenden.

Örnsköldsviks befolkningsprognos är en framskrivning av befolkningsutvecklingen baserat på senaste årens trender och beteenden. Den verkliga utvecklingen är något annat och går att påverka. För att åstadkomma en ökande befolkning i Örnsköldsvik enligt visionen krävs inflyttning. För en balanserad demografi är behovet störst av personer i arbetsålder. Nyckelfaktorn för den inflyttningen är jobb och bostäder.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.