Länk till startsidan

Befolkningsstatistik

Bra att veta

Den 1 januari 2021 hade Örnsköldsviks kommun 55 807 invånare.

Befolkningssiffrorna i webbkartan baseras på folkbokföringen och uppdateras varje vecka.

Varje vår uppdaterar kommunen en befolkningsprognos baserad på de senaste årens befolkningsutveckling. Prognosen sträcker sig tio år framåt.

Sammanfattning av befolkningsprognos 2020–2029

Prognosen beställs med förutsättningarna att den ska fånga de senaste årens trender utifrån befolkningens ålderssammansättning, födelsetal, dödstal och människors flyttbeteenden.

Örnsköldsviks befolkningsprognos är en framskrivning av befolkningsutvecklingen baserat på senaste årens trender och beteenden. Den verkliga utvecklingen är något annat och går att påverka. För att åstadkomma en ökande befolkning i Örnsköldsvik enligt visionen krävs inflyttning. För en balanserad demografi är behovet störst av personer i arbetsålder. Nyckelfaktorn för den inflyttningen är jobb och bostäder.

Prognosen för perioden 2020–2029 är att befolkningen kommer att minska med ett hundratal personer. Minskningen följer av att dödstalen förväntas överstiga födelsestalen och att inflyttningstrenden inte räcker för att täcka detta. Prognosen för Örnsköldsvik följer samma mönster som riket, där befolkningsökningen förväntas avta kommande åren.

Några noteringar från prognosen:

 • Befolkningen minskar från 55 998 till 55 852 personer.
 • Trenden är att dödstalen överstiger födelsetalen med drygt 100 personer per år (födelse- och dödstal är i storleksordningen 600 personer per år).
 • En positiv inflyttning förväntas tillföra drygt 100 personer per år (inflyttning och utflyttning är
  i storleksordningen 1800 personer per år i vardera riktningen).
 • Medelåldern i Örnsköldsvik ökar och förändringen av åldersgrupper förväntas bli att * Barn under 10 år blir minskar i antal medan ungdomar i åldrar 13–18 år ökar.
  * Unga vuxna 19–24 år ökar i antal medan vuxna 25–64 år minskar.
  * Yngre pensionärer 65–79 år minskar i antal medan äldre över 80 år ökar.
 • Örnsköldsvik har högre födelsetal än snittet för riket och vid tidigare ålder.
 • Benägenheten att flytta från Örnsköldsvik är lägre än från andra platser i Sverige.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.