Länk till startsidan

Borgerlig begravning

Bra att veta

Svenska kyrkan har ansvar för landets begravningsverksamhet. Svenska kyrkan ska ordna med en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Borgerlig begravning är ett alternativ och en lagstadgad rättighet för den som står utanför något religiöst samfund eller inte önskar begravning i Svenska kyrkans regi.

En borgerlig begravning är en ceremoni utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som får förrätta akten. Det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål. Begravningsbyråerna hjälper oftast till att utforma borgerliga begravningsakter. För att sprida aska efter en avliden krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Begravningsverksamheten finansieras av en begravningsavgift som alla betalar via skatten. För varje kommun finns ett begravningsombud som granskar hur begravningsavgiften används och att personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Länsstyrelsen utser begravningsombud.

Kontakt

Nils Gunnar Sandin

Begravningsombud i Örnsköldsviks kommun

Telefon: 070-270 49 60

E-post: nils.g.sandin@telia.com

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)