Länk till startsidan

Vad innebär jobbet som RiB

Att arbeta som RiB, räddningstjänstpersonal i beredskap, på en station innebär att du anställs hos räddningstjänsten i Örnsköldsviks kommun. Räddningstjänsten betalar för den tid som du deltar i utryckningar, övningar och utbildningar. Du får dessutom beredskapsersättning. Ersättningsbiten är något som regleras centralt och är i grunden lika över hela Sverige. Vissa lokala avtal kan också förekomma.

Arbetet är spännande och varierande. Det består av räddningsarbete vid sjukdomsfall, bränder, trafikolyckor och andra olyckor. Du och din grupp kommer att möta människor i utsatta situationer och det är därför viktigt att du tycker om att samarbeta och hjälpa andra. Som RiB bidrar du framför allt med att vara en mycket viktig samhällsfunktion där liv, egendom och miljö är det prioriterade.

Du arbetar i grupp där du och ditt team blir väldigt sammansvetsade, vilket bidrar till ett professionellt och bra omhändertagande för den som behöver hjälp. Du behöver aldrig känna dig ensam då de flesta arbetsuppgifter sker i grupp. Varje styrka med RiB som åker ut på uppdrag består av allt från två till fem personer beroende på vilken station du tillhör.

Beredskap

Hur din beredskapstid är upplagd varierar. Om du bor på orten men jobbar någon annanstans, kanske du bara kan ha beredskap på kvällar och nätter. Om du däremot bor någon annanstans, men jobbar på orten, kanske det passar bra att ha beredskap på dagtid i kombination med att du har beredskap på din hemort när du inte arbetar. På så sätt får du två stationstillhörigheter. Det finns alla varianter men grunden är ändå att du som oftast är schemalagd var tredje vecka och får ihop 168 timmar på en 3-veckors period. En bedömning görs från fall till fall vilken typ av beredskap du har möjlighet att ha. Om det skulle vara så att något kommer emellan beredskapen, finns det allt som oftast möjlighet till ett byte med någon annan RiB om det verkligen krisar.

Övning

Du övar vanligtvis 2 - 3 timmar varannan eller var tredje vecka på vardagskvällar alternativt heldagsövning/utbildning en vardag eller helg någon eller några gånger per år. Sammanlagt övar respektive RiB 40 – 60 timmar/år. Övningarna sker efter en övningsplan som utges två gånger/år och innehållet varierar utifrån vilken förmåga respektive station besitter.

Kvalifikationer

För att klara uppdraget krävs att du är frisk och har normal kondition. När Räddningstjänsten Örnsköldsvik gjort en första godkännande bedömning av din ansökan är det dags för intervju, fysiska tester, och utbildning. Viktigt gällande rekryteringsprocessen är att det görs en helhetsbedömning av dig som person. Kanske är du inte störst och starkast, men har andra egenskaper och kunskaper som är minst lika viktiga. Det är helheten som väger tyngst inför en anställning.

Läkarundersökningar och konditionstest görs regelbundet en gång per år.

I punktform innebär det att dessa kriterier skall uppfyllas:

  • Har fyllt 18 år
  • God hälsa och kondition
  • Simkunnig
  • Ej klaustrofobi och kunna hantera trånga utrymmen
  • Gilla lagarbete
  • Stresstålig
  • Körkort lägst B. Arbetsgivaren gör bedömning från fall till fall om lastbilskort ska tas efter anställning.
  • Bostad och arbetsplats med möjlighet att ta sig till brandstationen inom 5-7 minuter
  • Godkännande från huvudarbetsgivare

Anställningstester

Räddningstjänsten Örnsköldsvik vill veta om du klarar av det arbete som en RiB förväntas utföra. Om du blir kallad till anställningstest och intervju så ser en arbetsrelaterad testdag ut så här:

Rullbandstest
Gångbandstest med full rökdykarutrustning (24 kg). Sker enligt grundkravet i AFS 2007:7 ”Rök och kemdykning” (4,5km/h och 2,5° lutning i 1min, 4,5km/h och 4° lutning i 1min sedan 4,5km/h och 8° lutning i 6min) Total gångtid ca 8 minuter.

Klaustrofobitest
Lätt sökövning med andningsskyddsutrustning och täckt mask.

Arbetsrelaterad bana
Farmers walk, Gå 180 meter med slangkorgar.

Stegresning
Resa utskjutsstege mot vägg.

Höjdtest från höjdfordon
Klättra upp cirka 15 meter i ett höjdfordon för att sedan utföra ett enklare arbete på hög höjd.

Släptest
Släpa 90 kilos docka cirka 60 meter.

En helhetsbedömning görs utifrån prestation och intervju.

Utbildning

Innan du kan börja som RiB på en station behöver du genomgå en utbildning. Den genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och i samarbete med Räddningstjänsten Örnsköldsvik. En utbildning som du som person kommer kunna dra mycket nytta av i ditt ordinarie arbete men också givetvis privat genom att du får ett stort säkerhetskunnande.

Utbildningen för att bli RiB vid en station pågår sammanlagt 7 veckor och består av två kurser. Den första kursen är på 2 + 2 veckor och den andra kursen är 3 veckor. Den första och andra kursen är inte sammanhängande.
Den första kursen, Kommunal räddningstjänst, består i sin tur av två delar där den första delen är på två veckor och genomförs hos Räddningstjänsten Örnsköldsvik och andra delen på två veckor genomförs på skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de 8 andra regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Den andra kursen, Räddningsinsatsen, är på tre veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de 8 andra regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Efter fyra veckors genomförande av utbildning ges behörigheten att ingå i en beredskapsstyrka och därmed åka utryckning.

Du som blir anställd som RiB vid en av kommunens stationer får utbildningen betald av räddningstjänsten. Räddningstjänsten ersätter även, i de fall det är aktuellt, förlorad arbetsinkomst från ordinarie arbetsgivare under utbildningen.

Här fyller du in intresseanmälan för RiB på en station Länk till annan webbplats.