Länk till startsidan

Gör praktik, verksamhetsförlagd utbildning eller examensjobb

Bra att veta

Hos Örnsköldsviks kommun finns möjligheter att få olika typer av praktikplats. Din skola kan ge dig information om hur just du kan söka en plats för praktik, verksamhetsförlagd utbildning eller examensarbete. Saknar du kontaktuppgifter till en specifik arbetsplats för din praktik eller ditt examensarbete inom Örnsköldsviks kommun eller har funderingar är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Praktikplatser för gymnasieelever

För studerande på vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet är en del av utbildningen förlagd till en arbetsplats. Den arbetsplatsen kan mycket väl finnas inom kommunens äldre- och handikappomsorg, psykiatri, kök eller förskola. Som praktikant får du följa en handledare på arbetsplatsen i det dagliga arbetet.

Arbetsplatser för verksamhetsförlagd utbildning

Kommunen tar, i överenskommelse med universiteten, årligen emot ett antal studenter som utbildar sig till socionom, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, förskollärare och lärare. Även andra studenter är välkomna att höra av sig.

På kommunens arbetsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) möter du handledare som ska stödja dig för att uppnå målen med VFU-perioden. Kommunen har över 300 utsedda lokala lärarutbildare. Deras ansvar är att bidra till en så bra utbildning som möjligt under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Universiteten, i samarbete med kommunens välfärdsförvaltning och bildningsförvaltning, fördelar platserna utifrån önskemål och tillgång till VFU-platser.

Examensarbete eller uppsats

Uppsatser och examensarbeten ger oss vid Örnsköldsviks kommun en fantastisk möjlighet att få lära känna dig som kvalificerad och idérik student. Vill du göra ditt examensarbete eller din uppsats med kommunen som utgångspunkt är sannolikheten stor att du bidrar med förslag till förbättringar och utveckling av kommunens verksamhet. Kommunen ser gärna att du, efter att ditt uppsats- eller examensarbete blivit godkänt, presenterar resultaten för den verksamhet som ditt arbete berör.

Har du idéer eller förslag till ämnen, så är kommunen intresserad av att diskutera detta med dig.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.