Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Markanvisningstävling för utveckling av Norra handelsområdet i Örnsköldsvik
Flygfoto över ett område med skog och en viss del byggnader. Förstora bilden

Handelsområdet norr om Örnsköldsvik har ett attraktivt läge intill E4:an och kommunen bjuder nu in till markanvisningstävling för tre tomter.

Markanvisningstävling för utveckling av Norra handelsområdet i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun bjuder in till markanvisningstävling för handelsverksamhet med tre fastighetsbildade, detaljplanelagda och byggklara tomter inom Norra handelsområdet i Örnsköldsvik.

– Vi är glada att kunna erbjuda de här tomterna, som ligger i ett riktigt kanonläge vid E4:an, för att förstärka norra verksamhetsområdet i Örnsköldsvik med ytterligare etableringar säger Frida Nordstrand, mark- och exploateringschef vid Örnsköldsviks kommun.

De tre aktuella tomterna i markanvisningstävlingen är Brösta 14:38, 14:39 och 14:40 i Arnäsvall. Fastigheterna är mellan cirka 5400 och 7600 kvm och är belägna efter Returvägen/Forbondevägen, cirka två kilometer nordost om Örnsköldsviks centrum. Området runtom är idag delvis exploaterat med kommande Biltemabutik (byggnation pågår, planerad öppning under 2025) som granne. Tävlingsområdet kommer att bli en förlängning av det befintliga området längs Hästmarksvägen där handel och lättare industri är dominerande.

Området passar för verksamheter med handel. Det strategiska läget, där två av fastigheterna är väl exponerade från E:4an, ställer krav på god utformning. Örnsköldsviks kommun ser positivt på att aktörer på olika sätt visar hur de skapar en klimatsmart byggnad.

För fastigheterna gäller detaljplan ÖP09/0903/1 som vann laga kraft 2009. Planbeskrivningen för tävlingsområdet anger att området är främst avsett för småindustri, lager, handel med skrymmande varor, som normalt förekommer i småindustriområden, till exempel möbler, fordon, byggnadsmaterial eller liknande. Livsmedelshandel är ej tillåtet i området. Högsta byggnadshöjd är 10 meter.

Norra verksamhetsområdet

I den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort (2020) anges att Norra verksamhetsområdet (vilket tävlingsområdets omfattning är en del av) är ett prioriterat område för extern handel. Området närmast Hästmarksvägen pekas ut för förtätning av handelsverksamheter. Det pågår ett detaljplaneprogram för en förlängning av det norra handelsområdet öster om tävlingsområdet mot Arnäs handelsområde. Preliminärt syfte med detaljplaneprogrammet är att utreda möjlighet för verksamhet, handel och lättare industri samt infrastrukturlösningar.

Markanvisningstävlingen pågår mellan 20 juni fram till och med 30 september. För att se fullständig information med tävlingsvillkor, plankarta och planbeskrivning med mera se www.markanvisning.se Länk till annan webbplats.. Där kan du skapa ett gratiskonto och ta del att allt material.

Kontaktperson:

Elin Dellström Gidmark
Markingenjör
0660 – 884 40
elin.dellstrom.gidmark@ornskoldsvik.se


Publicerad: