Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Ny logistiklösning för effektivare transporter och minskade utsläpp
Fotomontage med bild på Örnsköldsviks stad sett från vattnet, med inklippt rund bild i nedra vänstra hörnet på en man som tittar in i kameran.

Örnsköldsviks kommun inför ny samlad logistiklösning för förbrukningsvaror. I bild: Jens Hannemann, upphandlingschef vid Örnsköldsviks kommun.

Ny logistiklösning för effektivare transporter och minskade utsläpp

Örnsköldsviks kommunen ska införa en ny samlad logistiklösning för förbrukningsvaror som möjliggör för bland annat färre och mer kostnadseffektiva transporter, minskade utsläpp och bättre beredskap.

Varje dag sker det beställningar och leveranser av förbrukningsvaror runt om i kommunens verksamheter, där beställningar görs utifrån behov och utan samordning av transporterna.

— Förändringen innebär att vi kommer arbeta fram en lagerlösning och styr om så att vi samlar leveranser till att exempelvis ske en gång i veckan, i stället för som vi har det idag att en skola kan få leveranser flera gånger om dagen. Den nya logistiklösningen kommer även göra att våra verksamheter inte själva behöver lagerhålla på samma vis, samtidigt får vi en bättre beredskap att klara förbrukningsartiklar under flera månader, säger Jens Hannemann, upphandlingschef vid Örnsköldsviks kommun.

Som grund till den nya logistiklösningen ligger en utredning som genomförts för att bland annat se hur andra kommuner arbetar med logistiklösningar. Kommunen kommer nu lägga en anpassad plan efter de förutsättningar som finns i Örnsköldsvik.

— En av våra största utmaningar är vår kommuns storlek. Vi behöver nu se över och analysera vad som behöver lagerhållas och var det ska göras för att det ska bli så hållbart och bra som möjligt, vi kommer även att anlita en logistikkonsult för att ta fram hur godset ska distribueras på bästa sätt, säger Jens Hannemann.

Utredningen visar även att de fem största leverantörerna genomför 1200–1500 leveranser till verksamheter inom Örnsköldsviks kommun varje år. Genom att utgå från en lagerlösning samt införa en distributionskedja för leveranser, beräknas transporterna att minska med 80-85% för de största leverantörerna.

— Transporter är en av kommunens största utsläppsposter och för att nå klimatneutralitet år 2030 är det här ett steg i rätt riktning. Genom en samlad logistiklösning får vi färre transporter och de transporter som genomförs lokalt kommer att vara fossilfria, säger Jens Hannemann.

Kommunen kommer arbeta med att analysera och lägga planen för en ny logistiklösning under 2024 och 2025, för att vi årsskiftet 2025/2026 kunna implementera det nya systemet.

Publicerad: