Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommunen tar tillbaka ansvaret för väg- och gatubelysningen i Örnsköldsvik
Ett foto taget på en gatubelsyningsarmatur som det sitter en mås och en skata på, blå himmel i bakgrunden.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att kommunen ska överta väg- och gatubelysningsanläggningarna från Övik Energi AB. Foto: Håkan Larsson, Mitt Foto, Husum.

Kommunen tar tillbaka ansvaret för väg- och gatubelysningen i Örnsköldsvik

Samhällsbyggnadsnämnden fattade idag beslut om att föreslå kommunfullmäktige att Örnsköldsviks kommun ska överta väg- och gatubelysningsanläggningarna från Övik Energi AB. Övertagandet ger samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att säkerställa el- och driftsäkerhet samt upprusta belysningsbeståndet.

Övik Energi AB har sedan november 2000 skött driften av väg- och gatubelysningsanläggningarna i Örnsköldsviks kommun. Efter utredning om ägarskapet ser samhällsbyggnadsnämnden att ett återtagande av skötsel och drift av anläggningarna skulle skapa större och mer långsiktiga förutsättningar för upprustning av kommunen väg- och gatubelysning.

— Vi gör denna åtgärd nu för att förenkla och förbereda för de reinvesteringar som måste utföras kring vägbelysningen. Planen framåt är att se över vägbelysningen i hela kommunen och för att kunna göra det på bästa sätt tar kommunen tillbaka ägandet av anläggningen, säger Andreas Jansson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Den totala summan för gatubelysning år 2023 uppgick till 12,2 miljoner kronor, en summa som samhällsbyggnadsnämnden betalar till Övik Energi AB för drift och underhållskostnader. Utöver dessa kostnader tar Övik Energi AB ut en premie som är kopplat till det avkastningskrav som Övik Energi AB har på sysselsatt kapital.

Återtagandet av väg- och gatubelysningsanläggningarna kommer fortsatt belasta samhällsbyggnadsnämnden i ungefär samma utsträckning som tidigare. Förutom att summan blir cirka 0,7 miljoner kronor lägre då kommunen inte längre behöver stå för premiekostnaden till Övik Energi AB.

Förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag kommer överlåtelsen av väg- och gatubelysningsanläggningarna ske genom att kommunen köper anläggningarna till det bokförda värdet på 24 miljoner kronor. Övertagandet kommer ske under en period på två år, för att kommunen ska hinna anpassa sin verksamhet till att kunna överta och sköta driften fullt ut.

Publicerad: