Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Örnsköldsviks kommun godkända enligt Blåljuskollen
Fotomontage med två bilder ihopsatta, en med räddningstjänst och ambulanspersonal i varselkläder som samtalar och en bild över Örnsköldsviks stad med kvällssolen som skiner in från höger.

Örnsköldsviks kommun är numer blåljusgodkända och ställer sig till skaran med drygt fyrtio kommuner som nu genomfört Blåljuskollen och levererar kvalitetssäkrad kart- och geodata som bland annat gör att blåljusaktörer lätt kan hitta rätt.

Örnsköldsviks kommun godkända enligt Blåljuskollen

Örnsköldsviks kommun har nyligen blivit blåljusgodkända, vilket innebär att kommunen uppfyller de krav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt blåljusaktörerna ställer på geodata och kartdata i samarbete med statliga Lantmäteriet och Trafikverket.

Vid en krissituation räknas varje sekund och för att hjälp ska kunna nå fram i rätt tid krävs det att blåljusaktörerna har rätt och enhetlig kartinformation om till exempel byggnader, väginformation, anläggningar, namn på platser och adresspunkter. Kommunen ansvarar för att samla in och uppdatera information enligt avtal med Lantmäteriet och Trafikverket. Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner, som ger stöd till kommuner att samla in, dokumentera och uppdatera geodata med den kvalitet som blåljusaktörerna behöver för att hitta rätt.

Mycket fokus i arbetet har legat på att kvalitetssäkra processer för att säkerställa leverans av rätt geodata och rätta de fel som kommunen själv upptäckt genom egenkontroll samt de fel som Lantmäteriet och Trafikverket har hittat på vägnät, namn och adresser. Genom att arbeta med checklistan har kommunens lantmäterienhet även säkerställt adresser till bland annat campingplatser, gästhamnar och badplatser. Vilket är platser där många vistas och där det ofta kan ske olyckor. Även byggnader, adresser, byggnaders utfarter, gång och cykelvägar, vandringsleder samt vägdata ses kontinuerligt över.

— Det är oftast inte förrän det händer en kris som du inser att en adress eller infart till en byggnad kan vara felaktig. Om vi till exempel ser att en adress sitter på fel hus eller saknas skickar vi brev till berörda medborgare för att rätta felet och säkerställa att ambulansen hittar. Det är också viktigt att medborgarna meddelar till exempel ändrad utfart, ny byggnad eller fel till kommun så att vi kan säkerställa säkerheten, säger Maria Hildingsson, GIS-ingenjör vid Lantmäterienheten på Örnsköldsviks kommun.

Uppföljning av Blåljuskollen sker varje år för att kommunen fortsatt ska vara godkända och för att säkerställa bibehållen hög kvalitet på leverans av geodata och kartdata. Örnsköldsviks kommun ställer sig nu till de 40 kommuner som i januari 2024 genomfört Blåljuskollen.

Förutom de direkta nyttorna för blåljusaktörer möjliggör arbetet med Blåljuskollen även för:

  • effektivare ruttplanering och transportvägar, underlag för att välja kortaste eller snabbaste vägen eller för att leda om tung trafik
  • effektivare planering av hemtjänstbesök
  • effektivare skolskjutsplanering
  • samt effektivare logistik för till exempel post och bud
Foto med ett lysande blåljus samt text och logotyper för MSB, Trafikverket och Lantmäteriet.

Kommunen har arbetssätt för att skapa och uppdatera geodata med den kvalitet som blåljusaktörerna behöver för att hitta rätt, samt följer kommunen MSB:s rekommendationer och levererar geodata till Lantmäteriet och Trafikverket.

Publicerad: