Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Sjuksköterskor utbildas till specialister
Gruppbild med sjuksköterskorna Elin Vedin, Johanna Forsberg och Caroline Lindmark Öst

Sjuksköterskorna Elin Vedin, Johanna Forsberg och Caroline Lindmark Öst uppskattar möjligheten att få specialisera sig på arbetstid. På bilden bilden saknas AST-studerande Nathalie Forsberg.

Sjuksköterskor utbildas till specialister

Specialiserad yrkeskompetens bidrar till attraktiva tjänster och vetenskapligt perspektiv i kommunens vård och omsorg. Örnsköldsvik är en av dryga 30-talet kommuner i landet som erbjuder akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

Vårdens snabba utveckling har lett till en allt större efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor. Fram till 2035 beräknas efterfrågan på specialistsjuksköterskor öka med cirka 30 procent, enligt Vårdförbundets beräkningar.

Genom avtal med Vårdförbundet har Örnsköldsviks kommun möjliggjort för sjuksköterskor att fördjupa sina kunskaper genom högskolestudier på betald arbetstid, så kallad akademisk specialisttjänstgöring (AST). Akademisk specialisttjänstgöring innebär att sjuksköterskan dels söker en utbildningsanställning hos sin arbetsgivare, dels söker matchande högskoleutbildning vid valfri högskola/universitet. I Örnsköldsvik har hittills fyra sjuksköterskor inom välfärdsförvaltningen fått den möjligheten.

– Alla har lämnat välformulerade motiveringar till sina studier när de ansökt om utbildningsanställning och vi ser en hög motivation och stort engagemang i gruppen, säger Ylva Ekman, verksamhetschef hälso- och sjukvård.

Först ut att genomföra specialiseringen var Johanna Forsberg, som i höstas examinerades som distriktsjuksköterska.

– Utbildningen var mycket givande för mig i mitt arbete inom hemsjukvården. Jag har lärt mig mycket och fått många nya idéer på hur vi kan utveckla verksamheten, bland annat genom digitalisering av moment som kan göras på distans. Särskilt roligt är det att jag fått så fint gensvar från mina kollegor. De är pigga på att spinna vidare på det jag förmedlar, säger Johanna.

För närvarande genomför tre sjuksköterskor specialisering inom psykiatri, distriktssköterska samt vård av äldre. Några studerar på heltid och andra kombinerar halvtidsstudier med arbete på halvtid. Samtliga uppskattar möjligheten att kunna studera på betald arbetstid med fria läromedel.

– Det känns lyxigt att få studera på arbetstid och att få utvecklas efter många år i yrket. Fördjupningen gör verkligen skillnad. Du blir säkrare i din roll och kan ifrågasätta den egna verksamheten genom nya perspektiv och ny kunskap, säger Elin Vedin som är särskilt intresserad av den palliativa vården.

Akademisk specialisttjänstgöring är både en möjlighet till attraktiv kompetensutveckling och en väg att säkra kompetens utifrån vårdens behov och utveckling.

– Genom våra AST-studerande får vi tillgång till vetenskapligt förankrade metoder som grund för en kunskapsbaserad vård. Nu ska vi också se till att ta vara på deras kunskap och engagemang och erbjuda stimulerande utmaningar inom respektive specialisering, säger Ylva Ekman och lovar en fortsättning på satsningen.

I höst startar kommunens tredje omgång av akademisk specialisttjänstgöring. Välfärdsförvaltningen erbjuder då utbildningsanställningar för ytterligare ett antal sjuksköterskor.

Publicerad: