Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Ansök om skolskjuts för läsåret 2024/2025
Testbild

Ansök om skolskjuts för läsåret 2024/2025

Från och med 1 april 2024 kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för ditt barn för läsåret 2024/2025.

Du behöver göra en ny ansökan varje läsår. Om du fått skolskjuts beviljad så gäller beslutet för ett läsår, det läsår som du ansökt om. Är du beviljad ungdomskort så uppdateras det automatiskt och du behöver inte förnya ansökan varje läsår.

För att ansöka loggar du in med e-legitimation. Väljer barn som ansökan gäller, fyller i de uppgifter som krävs och skickar in ansökan. Du får sedan beslut via e-tjänsten samt information om hur er eventuella skolskjuts kommer att erbjudas. För att vara garanterad att få besked innan skolstarten i augusti skulle du ha fyllt i ansökan innan 14 maj. Det går bra att ansöka även efter 14 maj men kommunen kan då inte garantera att du får besked om skolskjuts innan skolstarten i augusti.

Samtliga elever som önskar skolskjuts till förskoleklass och grundskolan behöver göra en ansökan. Det gäller även för elever med särskilt skäl eller växelvis boende.

Skolskjuts är kostnadsfri skjuts mellan hemmet och skolan. Skolskjutsen kan se ut på olika sätt. Inom vissa områden beviljas skolskjuts med vanlig linjetrafik, i andra områden kan det vara upphandlad skolbuss eller skoltaxi.

Information om skolskjuts, kriterier för skolskjuts samt länk till e-tjänsten Ansök om skolskjuts.

Är du god man eller förmyndare till elev med behov av skolskjuts eller om du inte är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun vid ansökningstillfället men har för avsikt eller är på väg att flytta till kommunen behöver du en länk som gör det möjligt att göra en ansökan via e-tjänsten. Maila till skolskjuts@ornskoldsvik.se och begär att få en länk för ansökan skolskjuts i så fall.

Publicerad: