Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Utredning om Björnaskolans lokalbehov utvidgas

Utredning om Björnaskolans lokalbehov utvidgas

Björnaskolans lokaler för årskurs 7–9 samt att tillskapa slöjd- och musiklokaler ingår i den utredning och satsning på skolutveckling, benämnd S3B-projektet, som kommunfullmäktige tidigare har beslutat om.

Bildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att utvidga utredningen och ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett komplett investeringsärende där även lokalbehoven för samhällsbyggnads- och välfärdsförvaltningen ingår.

-I det pågående utredningsarbetet har även behovet av närbibliotek, simhall och mötesplats tagits med, det vill säga lokalbehov för samhällsbyggnadsförvaltningen och välfärdsförvaltningen. Att utvidga projektet till att även omfatta behoven för samhällsbyggnads- och välfärdsförvaltningen är positivt för bildningsförvaltningen då flertalet av dessa lokaler är en viktig del för skolverksamheten. Ett integrerat bibliotek är ett väl beprövat koncept som sedan tidigare genomförts i Bjästa och Bredbyn vid nybyggnationer i de skolorna. Simhallen i Björna är i behov av upprustning och är viktigt för simundervisningen som ska bedrivas enligt läroplanen. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är det även klokt att ta in bredden av lokalbehoven för de kommunala verksamheterna och ta ett helhetsgrepp i Björna, säger Maria Gulliksson bildningsnämndens ordförande.

 

Kompletta handlingar finns under sammanträdeshandlingar och protokoll


Publicerad: