Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Föräldrafika bjuder på kunskap och gemenskap
Bibliotekets och Rädda Barnens projektmedarbetare sitter vid ett fikabord i Arkenbiblitekets gröna ateljé.

Johanna Sandberg, Mia Klavevik, Luwam Habtamu Gebremichel, Lola Faure och Phanarat Sirathip bjuder in föräldrar som är nya i Sverige till Föräldrafika på Arkenbiblioteket.

Föräldrafika bjuder på kunskap och gemenskap

När de vuxna behärskar grundläggande kunskaper i det nya samhället stärks också barnen. Kommunen och Rädda Barnen gör gemensam sak och bjuder in till Föräldrafika för nya och etablerade svenskar. Första träff är 14 mars.

Digitalt lärande, nya kontakter och språkanvändning i sociala sammanhang står i fokus när Arkenbiblioteket och Rädda Barnen i Örnsköldsvik under våren driver ett gemensamt projekt ”Föräldrafika”.

– Projektet riktar sig främst till nyanlända föräldrar men en viss andel etablerade svenskar är också välkomna och önskvärda deltagare. Det ökar möjligheten för de nyanlända att använda svenska i sociala sammanhang och att skapa nya kontakter, säger Mia Klavevik projektledare vid Rädda Barnen.

Föräldrafika har premiär 14 mars och pågår till och med 7 juni. Det blir två tematräffar per vecka, torsdagar klockan 14-16 och fredagar klockan 10-12. Det går bra att komma den dag som passar, torsdagen och fredagen har samma tema. Det kommer också att finnas utrymme för deltagarna att påverka träffarnas innehåll.

De första fikaträffarna fokuserar på samtal, gemenskap och nya kontakter. Andra delen av projektet handlar om digitalt lärande. Att kunna använda e-post och olika e-tjänster, att förstå innebörden av digitala myndighetskontakter och att vara källkritisk är viktiga kunskaper för att vara delaktig i dagens samhälle. Föräldrarna ska också bli bättre rustade att ha koll på sina barns internetanvändning.

– På biblioteket finns redan idag tillgång till hjälp via Digidelcenter och digitala coacher men vi ser att många utrikesfödda behöver mer grundläggande kunskaper och introduktion i det digitala samhället. Det tar vi nu fasta på i projektet Föräldrafika där deltagarna i en liten, trygg grupp kan tillägna sig kunskap utifrån sin nivå och sina behov, säger Luwam Habtamu Gebremichel som deltar i projektet från bibliotekets sida.

Du som vill delta får gärna anmäla dig i förväg. Du kan anmäla dig till Föräldrafika via bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats. eller genom att ringa telefon 073-231 58 81. Har du svårt att planera i förväg går det bra att komma ändå.

– Vi hoppas på god uppslutning för Föräldrafika. I vår verksamhet på plats bland nyanlända möter vi både behov och efterfrågan. Att komma ut i nya sammanhang, träna språk och få förståelse för hur samhället fungerar samt att stärka sin roll som förebild för barnen är angeläget för både kvinnor och män, menar Lola Faure projektledare vid Rädda Barnen.

Projektet Föräldrafika finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland genom bidrag för integrationsstödjande insatser. Projektperioden pågår 1 januari-30 juni 2024.

 

Publicerad: