Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Heltid som norm för mer jämställt arbetsliv
Äldre dam  i samspråk med vårdpersonal i allrummet på ett äldreboende.

Heltid som norm för mer jämställt arbetsliv

Med mål att ta tillvara medarbetares kompetens och ge förutsättningar för ökad jämställdhet inleder välfärdsförvaltningen i Örnsköldsvik en övergång där anställning på heltid ska vara det normala.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver, i samarbete med Kommunal, ett långsiktigt arbete med mål att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden. Det handlar både om att trygga behov av kompetens och att öka jämställdheten i samhället.

Inom Örnsköldsviks kommun tar nu välfärdsförvaltningen ett tydligt steg på vägen mot ett mer jämställt arbetsliv genom att införa heltidstjänster som norm. Ett förberedelseprojekt under 2023, ”Heltid som norm”, har gått över till praktiskt genomförande. Införandeprocessen, som nyligen inletts, trappas successivt upp. Under åren 2024-2025 berörs förvaltningens medarbetare inom äldreomsorg och funktionsstöd

– Heltidssatsningen handlar om jämställdhet och ekonomisk självständighet för välfärdens medarbetare men också om kvalitet och kompetensförsörjning. Fram till 2031 kommer Sverige att sakna cirka 150 000 personer i arbetsför ålder. Det är därför av största vikt att vi använder våra medarbetare och deras kompetens på bästa sätt, säger Kaisa Björnström, förvaltningschef.

Alla medarbetare har en huvudarbetsplats där merparten av arbetstiden ska utföras. Med fler heltidsanställda och med stöd av verksamhetsanpassade scheman kommer överkapacitet i första hand att schemaläggas för att täcka planerad frånvaro på den egna enheten eller inom förutbestämda samplanerade arbetsplatser. Detta för att värna kontinuitet och arbetsmiljö. Om överkapacitet återstår när schemat fastställs skapas resurspass som används vid korttidsfrånvaro. Resurspass ägs av hela arbetsplatsen.

Med fler heltidsanställda är målet också att bidra till ökad kvalitet och kontinuitet för den enskilde. I stället för att möta många tillfälliga vikarier ökar förutsättningarna att det är ett känt ansikte och en utbildad och erfaren medarbetare som ger stöd och omsorg. Ett annat effektmål är minskade sjuktal bland medarbetarna.

– Som arbetsgivare är vi glada att äntligen kunna ge våra medarbetare heltidstjänster och med det ökad inkomst och i förlängningen en bättre pension. Detta samtidigt som vi bättre möter kompetensförsörjningens utmaningar, avslutar Kaisa Björnström.

Statistik - heltidsanställda

Den totala andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst inom Örnsköldsviks kommun är 79,2%. Andelen tillsvidareanställda med deltidstjänst är närmare dubbelt så stor bland kvinnliga medarbetare jämfört med manliga medarbetare. Andelen heltidstjänster är lägst inom välfärdsförvaltningen, där 66,3 % av de tillsvidareanställda har en heltidstjänst. Inom alla förvaltningar utom välfärdsförvaltningen arbetar över 83 procent av de månadsanställda heltid.
(Statistiken avser år 2023.)

 

Publicerad: