Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Årets ungdomsforum lyfter Europafrågor
Porträtt av William Oldenborg och Camilla Larsson

William Oldenborg och Camilla Larsson håler samman årets Ugdomsforum och ser fram emot att möta många gymnasieelever.

Årets ungdomsforum lyfter Europafrågor

Runt 100 gymnasieelever samlas den 29 februari för att delta i vårens Ungdomsforum i Örnsköldsvik. Arrangemanget tar fasta på det stundande valet till Europaparlamentet 9 juni.

Ungdomsforum är, tillsammans med Inflytandecafé, ett forum där unga, beslutsfattare och tjänstepersoner möts för att föra samtal kring viktiga och aktuella samhällsfrågor.

Eleverna deltar i Ungdomsforum under skoltid. En grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen.

– I år är det första gången vi genomför ett Ungdomsforum sedan pandemin så det är jätteskoj att vi har fått in tillräckligt många anmälningar så att båda passen kan genomföras. Det är värdefullt att vi tillsammans med de unga som kommer får diskutera frågor kopplade till demokrati, egenmakt och vikten av det kommande valet till Europaparlamentet, säger Camilla Larsson, demokratisamordnare vid Örnsköldsviks kommun

På programmet står bland annat ett antal valbara seminarier och workshops: Upptäck Europa – du är en del av EU, Vässa dina argument inför EU-valet, Demokrati vs diktatur, Politikersamtal –speeddate.

Vidare arrangeras panelsamtal där representanter från samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund finns på plats för att svara på ungdomarnas frågor. I panelen medverkar: Arian Twana (SSU) Douglas Thor (MUF), Emanuel Enberg (Grön Ungdom), Emil Eneblad (Ungsvenskarna), Erik Berg(LUF), Gabrielle Erikstedt (Ung vänster), Stefan Sarmes (KDU) och William Larsson (CUF).

 

Publicerad: