Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Höjt bistånd till barns fritid
Två ungdomar kastar fresbee i en park

Höjt bistånd till barns fritid

Välfärdsnämnden beslutade vid sammanträdet 20 februari om en revidering av de riktlinjer som gäller ekonomiskt bistånd för barns fritid.

Barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska få ökade möjligheter till en aktiv fritid och mer likvärdiga förutsättningar som sina kamrater. Mot bakgrund av högre kostnader för fritidsaktiviteter beslutade välfärdsnämnden att räkna upp stödet för fritidsaktiviteter/semester till 5 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar 2 865 kronor per barn och termin.

Nämnden beslutade även om att barn från 12 års ålder bör kunna beviljas visst bistånd till en mobiltelefon.

 

Publicerad: