Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut om Järvedstrand
Kartbild med ett område rödmarkerat.

Rödmarkerat område visar detaljplaneområde för Järvedstrand.

Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut om Järvedstrand

Örnsköldsviks kommun överklagar nu Länsstyrelsen i Västernorrlands beslut om att upphäva detaljplanen för Järvedstrand. Frågan om strandskyddet efterlevs eller inte ska nu tas vidare för prövning på regeringsnivå.

Den 18 januari meddelande Länsstyrelsen i Västernorrland att de åter igen häver detaljplanen för Järvedstrand. Länsstyrelsen menar att detaljplanen inte avsätter mark längs stranden för en fri passage för allmänheten, djur och växter, vilket är ett krav i miljöbalken när strandskydd upphävs. Kommunen anser däremot att förutsättningarna, inom det nu inhägnade och förorenade industriområdet som detaljplanen omfattar, är sådana att lagkravet om fri passage inte ska gälla i detta fall och att detaljplanen för Järvedstrand därför uppfyller samtliga förutsättningar och följer gällande bestämmelser om strandskydd.

Kommunen väljer därför att överklaga länsstyrelsens beslut och skickar frågan vidare för slutgiltig prövning och beslut av regeringen.

— Vi har förståelse för vikten av strandskyddet men vi tror på det här projektet. Genom att bevilja en detaljplan för Järvedstrand möjliggörs en positiv utveckling av området, som idag utgörs av förorenad mark. Det skulle samtidigt ge allmänheten en mycket bättre tillgång till platsen. Därför vill vi ta det här ärendet vidare till regeringen, säger Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad: