Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Hög ranking och breda insatser för psykisk hälsa
Testbild

Hög ranking och breda insatser för psykisk hälsa

Örnsköldsviks kommuns arbete med att förebygga självmord spänner över flera av kommunens verksamheter och består av flera olika insatser, vilket är en bra förutsättning för att minska antalet självmord. Det visar den rapport som organisationen Suicide Zero idag presenterat och där Örnsköldsviks kommun fått höga poäng.

Med 22 poäng i årets ranking mot 2023 års 25 poäng ligger Örnsköldsviks kommun kvar inom området som bedöms ge grönt ljus och därmed ha goda insatser inom området suicid men också att det finns mer att göra. År 2022 tog 40 människor i Västernorrlands län sina liv (statistik för 2023 publiceras i juni).

-För dem som sörjer någon som dött eller för hen som försökt ta sitt liv är en bra placering i en ranking ingen direkt tröst. Så arbetet där alla aktörer och medmänniskor tillsammans arbetar för att individen kan hitta stöd och att det i samhället finns hjärta för de som inte mår bra fortsätter, säger Lena Finne Jansson, enhetschef strategisk hållbar utveckling.

Vissa av insatserna som Örnsköldsviks kommun initierat under det gångna året har riktat sig till alla, både till medarbetare och medborgare. Till exempel den årligt återkommande psykeveckan, samtalsbyrån för unga, familjecentral, föräldrabyrå och träffpunkternas arbete för att minska ensamhet bland äldre. För vissa personer kan dessa insatser i en kris vara direkt livräddande.

-Det här är en utmaning för vårt samhälle som kräver stort fokus, därför är jag glad att vi ser en kraftig positiv utveckling i hela landet. Örnsköldsvik har fortsatt hög ranking och det ska vi vara stolta över. Men det viktigaste av allt är att vi inte känner oss nöjda utan att vi fortsätter jobba målinriktat för att förbättra vår suicidprevention. Ingen ska känna att självmord är lösningen, säger Johannes Nordin (M) Kommunalråd, Kommunstyrelsens 1:e Vice Ordförande.

Örnsköldsviks kommun har beslutat att alla medarbetare, efter chefs godkännande ska kunna delta i den suicidförebyggande utbildningen Våga fråga som är framtagen av Suicide Zero. Satsningen finansieras med statliga projektmedel och hittills har 340 medarbetare gått utbildningen. Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sina liv. Det är sju gånger fler än antalet döda i trafiken och självmord är den främsta dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Utöver detta gör minst 15 000 personer självmordsförsök varje år. Nästan halva befolkningen känner någon som tagit sitt liv och lika många har kommit i kontakt med någon som försökt. En nollvision mot självmord antogs av riksdagen 2008.

Det är för att få kunskap om vilka suicidpreventiva-insatser kommunerna genomför som Suicide Zero skickar ut en enkät till landets samtliga kommuner. Frågorna täcker områden som har vetenskapligt stöd när det handlar om att förebygga självmord, som att ge stöd till riskgrupper, utbilda personal, genomföra insatser i skolan och åtgärda risker i den fysiska miljön. Utifrån svaren betygssätts kommunernas arbete.


Suicide-Zeros-Kommunbarometer-2024.pdf (suicidezero.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: