Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Positivt resultat för kommunen 2023
Fotografi på kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C)

Kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C)

Positivt resultat för kommunen 2023

Resultatet för 2023 uppgick till +32 Mkr vilket också är förbättringen jämfört med den nollbudget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2022.

Att resultatet är bättre än budget beror i huvudsak på högre skatteintäkter och statsbidrag. 2023 har präglats av effekter av hög inflation, såsom markant ökning av pensionskostnader, höjda räntekostnader och höga prisökningar inom verksamheterna som till viss del motverkats av effekterna av ekonomisk restriktivitet som kommunfullmäktige beslutade om i maj 2023.

— Medarbetare i verksamheterna har varit lyhörda för det beslut om restriktivitet som kommunfullmäktige tagit under året. Ett stort arbete är gjort och bidrar starkt till att kommunens resultat är positivt, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C). Prognoserna i slutet av året visade på underskott vilket vände under sista månaden.

Den fullständiga årsredovisningen för hela kommunkoncernen kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

Publicerad: