Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Trafikutskottets vice ordförande besöker kommunen för samtal om infrastrukturfrågor
Ett sällskap står bredvid varandra och tittar in mot kameran.

I bild från vänster: Sofie Indevall – regionchef Handelskammaren MittSverige, Carolina Sondell (S) – kommunstyrelsens 2e vice ordförande, Johannes Nordin (M) – kommunstyrelsens 1e vice ordförande, Thomas Morell (SD) – trafikutskottets vice ordförande, Anna-Britta Åkerlind (C) –kommunstyrelsens ordförande, Jenny Voittonen (SD) – gruppledare, Dan Rasmusson (SD) – 2e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Trafikutskottets vice ordförande besöker kommunen för samtal om infrastrukturfrågor

Idag måndag 5 februari besöker trafikutskottets vice ordförande Thomas Morell (SD) Örnsköldsvik för att träffa bland annat Örnsköldsviks kommuns politiska ledning och representanter från tjänstemannaorganisationen för samtal om infrastruktur. Vid besöket lyfts vikten av en omdragning av E4:an ifrån stadskärnan, statens ansvar för den regionala flygtrafiken och utvecklingsplanerna av Hörneborgs hamn.

— För människors livsmiljö och en hållbar utveckling av staden är en tunnel genom Åsberget både självklar och nödvändig. Utvecklingen i norra Sverige är stark och ett väl fungerande trafiknät såväl i luften som på land och hav är oerhört centralt för att näringslivet och hela samhället ska fungera väl, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C).

Samtalen under besöket på Stadshuset Kronan fokuserades kring Förbifart Örnsköldsvik och planerna för en omdragning av E4:an från stadskärnan via Åsberget. En omdragning av E4:an är inte prioriterad i Trafikverkets nationella plan, därför jobbar kommunen nu vidare för att hitta lösningar tillsammans med Trafikverket och alternativ till finansiering för projektet.

— Vi som kommun har gjort det vi kan göra i den här frågan, allt är utrett och klart och nyligen fattade vi beslut om ett planbesked inför ett byggande av en tunnel genom Åsberget. Nu behöver regeringen ge Trafikverket i uppdrag att titta på alternativa lösningar och finansiering för omdragningen, därefter kan vi ta nästa steg framåt i det här projektet, säger Anna-Britta Åkerlind.

Under eftermiddagen fortsätter besöket med ett stopp vid Hörneborgs hamn och vid företagsetableringen Flagship One i anslutning till Övik Energis kraftvärmeverk samt vid RISE pilothall för bioekonomi inom High Coast Innovation Park. Därefter görs ett besök på BAE Systems Hägglunds och dagen avrundas på Örnsköldsviks Airport.

Publicerad: