Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Koldioxidbudget för Örnsköldsvik presenterad
Fågelperspektiv över en stad, fotografiet visar vyn från havet in över staden. Landskapet runt omkring är grönt och himmelen är klarblå med små molntussar som vilar i horisonten.

1.9 miljoner ton fossil koldioxid. Så mycket utsläppsbudget är kvar för Örnsköldsviks kommun som geografisk plats år 2023. Om Örnsköldsvik ska kunna nå Parisavtalet och hålla budgeten innan den tar slut, krävs en procentuell minskning om 14,3 % per år, med start 2023. Foto: Elin Nerpin.

Koldioxidbudget för Örnsköldsvik presenterad

Örnsköldsviks kommun har tecknat avtal med Klimatsekretariatet vid Uppsala universitet om koldioxidbudget för Örnsköldsviks geografiska område. Koldioxidbudgeten visar hur många ton växthusgaser Örnsköldsvik kan släppa ut per år för att hålla sig inom ramen för Parisavtalet.

— Koldioxidbudgeten är ett verktyg för att visa på platsens utsläpp av växthusgaser och ingår i kommunens långsiktiga arbete för minskad klimatpåverkan och tillsammans med andra nå uppsatta mål, säger kommunalrådet Anna-Britta Åkerlind (C).

Örnsköldsviks kommunkoncern har som mål att vara klimatneutrala 2030 och arbetar successivt för att minska de kommunala koldioxidutsläppen. Sedan 2021 sammanställer kommunkoncernen sina utsläpp i ett klimatbokslut vilket för år 2023 presenteras senare i vår. Efter beslut i kommunfullmäktige den 29 maj 2023 har kommunen nu även tecknat avtal med Klimatsekretariatet för att få hjälp med att planera kommunens klimatomställning med vetenskapliga ögon och förankra arbetet med parisavtalet. Koldioxidbudgeten bygger på nationella öppna data för den geografiska platsen Örnsköldsviks kommun.

— Parallellt med vårt arbete för att minska utsläppen lokalt i Örnsköldsvik arbetar vi även för att Örnsköldsvik ska vara en plats som aktivt bidrar till Sveriges gröna omställning, med forskning och utveckling i näringslivet och i institutioner kopplade till företagen. Båda spåren behövs för att minska koldioxidutsläppen i Örnsköldsvik och bidra till minskade utsläpp utanför våra egna gränser, konstaterar Anna-Britta Åkerlind.

Utsläppen i den geografiska kommunen består framför allt av transporter, industri, el och fjärrvärmeproduktion. Dessa områden utgör 75 % av de samlade utsläppen. Lägger man till utrikes sjöfart samt arbetsmaskiner utgör dessa 97 % av utsläppen. Resterande utsläpp består av utrikes flyg 2% samt uppvärmning 1%. Kommunkoncernens andel av utsläppen, och den del som kommunen har rådighet över, är cirka 15 % och utgörs främst av el och fjärrvärmeproduktion.

Enligt beräkningarna som ligger till grund för Klimatsekretariatets koldioxidbudget för Örnsköldsvik kan en maximal mängd om cirka 2,2 miljoner ton fossil koldioxid släppas ut inom Örnsköldsviks kommun från och med 2022 om utsläppen ska begränsas i enlighet med Parisavtalet. År 2023 återstår cirka 1,9 miljoner ton av denna budget. Skulle utsläppen ligga kvar på dessa nivåer, är Örnsköldsviks koldioxidbudget förbrukad inom 7 år. Om koldioxidutsläppen ska fasas ut innan koldioxidbudgeten tar slut krävs en procentuell minskning om 14,3 % per år, med start 2023.

Kommunens koldioxidbudget presenterades den 8 december av Klimatsekretariatet under Hållbarhetsforum för den politiska ledningen samt chefer inom koncernledningsgruppen och bolagens ordförande. Hållbarhetsforum är ett forum som hålls regelbundet under året där frågor utifrån arbetet med de olika hållbarhetsperspektiven (ekonomi, ekologi och social) tas upp och diskuteras.

— Det pågår på flera håll i Örnsköldsvik en förändringsresa till mindre koldioxidutsläpp och den förändringen vill vi att ska fortsätta, säger kommunalrådet Johannes Nordin (M). På Hållbarhetsforum lyftes bland annat samarbete med näringslivet och civilsamhället för utveckling, dra nytta av goda exempel och att vi måste jobba tillsammans på alla nivåer – lokalt, nationellt och globalt – för förändring.

Här kan du ta del av koldioxidbudgeten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du även ta del av hela rapporten. Pdf, 23.7 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Information om Klimatsekretariatet

Klimatsekretariatet är en icke vinstdrivande organisation som i samverkan med Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet bedrivit forskning kring lokala koldioxidbudgetar sedan 2017.

Publicerad: