Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Positivt planbesked möjliggör för fler förskoleplatser i Bredbyn
Förskolebarn målar.

Kommunen detaljplanerar mark för att kunna tillskapa fler förskoleenheter i Bredbyn och möta behovet av platser i hela Anundsjöområdet.

Positivt planbesked möjliggör för fler förskoleplatser i Bredbyn

Under samhällsbyggnadsutskottet tidigare i december beslutades om positivt planbesked för fastigheten Anundsjö-Näs 2:65 i Bredbyn. Beslutet innebär att kommunen nu kan påbörja ett detaljplanearbete för att utreda möjligheten att etablera en ny förskola på platsen, där det idag står en paviljongförskola.

I bildningsförvaltningens lokalresursutredning 2024-2034 beskrivs ett behov av att samla förskoleverksamheten och avveckla externa lokaler i Bredbyn. Genom att tillskapa förskoleenheter med sex till åtta avdelningar ges området en långsiktig lösning för förskole- och grundskoleverksamhet.

— Vi behöver utveckla förskoleverksamheten i Bredbyn för att möta den efterfrågan på förskoleplatser som redan finns, men också ta höjd för framtida behov. Det finns ett uttalat behov i Bredbyn med omgivning för mer lokaler för förskola och grundskola tillsammans. Vidare vill vi som kommun satsa på våra serviceorter, säger Eric Bagger, projektledare vid bildningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun.

En paviljongförskola.

På fastigheten Anundsjö-Näs 2:65 står det idag en paviljongförskola. Marken ska nu utredas om det är möjligt att tillskapa en ny förskoleenhet på platsen.

Det pågår även ett detaljplanearbete vid Anundsjöskolan för att även där se över möjligheten att tillskapa fler förskoleenheter. Vilket innebär att kommunen nu planlägger två områden samtidigt för att möta framtidens behov av förskoleplatser i Anundsjöområdet.

— Det är viktigt att det finns färdiga detaljplaner för att spara tid och kunna bygga utan fördröjning när det behövs. Nu arbetar vi vidare med att se över vilka förutsättningar marken erbjuder och vilka möjligheter som finns till att bygga nya förskoleenheter, säger planstrateg Mattias Eriksson vid samhällsbyggnadsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun.

Detaljplanen för Anundsjö-Näs 2:65 beräknas att antas sommaren 2027.

Publicerad: