Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Lyhört, medmänskligt engagemang premieras med SOL-stipendiet
Porträttbild av Anna-Lena Wahlberg och Ingemar Johansson

– Vi är många som jobbar tillsammans. Det är en fröjd att möta ett varmt engagemang som gör stor nytta i samhället, säger årets Solstipendiater Anna-Lena Wahlberg och Ingemar Johansson.

Lyhört, medmänskligt engagemang premieras med SOL-stipendiet

Örnsköldsviks kommuns SOL-stipendium 2023 tilldelas i år Anna-Lena Wahlberg och Ingemar Johansson. Med alla människors värde som ledstjärna finns de ständigt tillhands, beredda att lyssna, trösta och stödja.

Anna-Lena Wahlberg och Ingemar Johansson har tilldelats Örnsköldsviks kommuns SOL-stipendium 2023. Båda är verksamma som diakoner i Örnsköldsviks församling. Utöver detta har stipendiaterna ett stort personligt engagemang som sträcker över dygnets alla timmar och omfamnar alla.

Årets SOL-stipendiater tilldelas utmärkelsen med följande motivering: Med värme och engagemang möter de sina medmänniskor, inte bara med samtal utan även med praktisk handling. De gör ett fantastiskt socialt arbete gentemot alla åldersgrupper i vårt samhälle och i deras arbete lyser ljuset för människovärdet. Om det finns änglar som vandrar omkring på jorden så heter de Anna-Lena och Ingemar.”

– Så roligt och hedersamt. Jag blev rejält överraskad när jag fick beskedet säger Ingemar Johansson som tillsammans med kollegan Anna-Lena Wahlberg redan 2014 tog initiativ till att skapa ett resurscentrum för utsatta personer. En verksamhet som vidgats under åren

Resurscentrum är öppet två eftermiddagar per vecka i församlingshemmets lokaler på Storgatan 29 F i Örnsköldsvik. Till resurscentrum är alla, oavsett bakgrund, välkomna för stöd i en utsatt livssituation. Det kan handla om att få duscha, tvätta, få hjälp med samhällskontakter, en stunds gemenskap eller att plocka ihop en matkasse.

– Vi har ett gott samarbete med flera livsmedelsbutiker, bagerier och restauranger som skänker mat med kort hållbarhetsdatum. En smart insats för klimatet samtidigt som det kommer människor till godo. Det handlar om cirka 150 matkassar på en vecka. Allt detta bygger på att en stor skara ideella backar upp arbetet och hjälper till att både samla in och dela ut sådant som skänkts. Kommunen har också hjälpt till med olika resurser. Det är gott att leva och verka här, Örnsköldsviksborna är överlag generösa, poängterar Anna-Lena

Ingemar Johansson och Anna-Lena Wahlberg tilldelas SOL-stipendiet som ett tack för värdefulla insatser och en uppmuntran i det fortsatta arbetet.

SOL-stipendiet syftar till uppmärksamma alla de medmänskliga insatser som ofta görs helt i det tysta. Insatser som är ett värdefullt komplement till samhällets organiserade tjänster. Stipendiaten utses av välfärdsnämnden utifrån kandidater som allmänheten nominerat.

SOL-stipendiet 2023 delades ut i samband med kommunfullmäktiges
sammanträde 11 december. Stipendiet består av en prissumma på 15 000 kronor som stipendiaterna får dela på samt blommor och diplom.Publicerad: