Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Trygghet grundpelare för livskvalitet i Örnsköldsvik
Vintervy kvällstid över stadskärnan, foto

Trygghet grundpelare för livskvalitet i Örnsköldsvik

Anmälda våldsbrott, stöld- och tillgreppsbrott och skadegörelse i Örnsköldsvik ligger alla under både rikssnittet och median, visar Sveriges Kommuner och Regioners senaste statistik som publicerades häromdagen.

Dessutom upplever människor i Örnsköldsvik mindre otrygghet än genomsnittet i Sverige. Det handlar om trygghet utomhus när det är mörkt, om våldsbrott eller hot om våld och om oro för att drabbas av inbrott i hemmet.

— I Örnsköldsvik arbetar vi tillsammans – civilsamhället, offentliga aktörer och näringsliv - för att Örnsköldsvik ska vara ett tryggt, säkert och robust samhälle, betonar Andreas Isaksson, säkerhetschef.

Räddningschef Johannes Wedin tillägger:

— De som bor, verkar och vistas i Örnsköldsvik ska känna att vi finns där som en hjälpande hand när olyckan är framme, säger Johannes Wedin, räddningschef.

Fullmäktige i Örnsköldsvik har särskilt pekat på attraktiva boende- och livsmiljöer i utvecklingsprogrammet för befolkningstillväxt. Där är just insatser för ett ännu tryggare Örnsköldsvik på agendan.

— Arbetet för vårt gemensamma Örnsköldsvik fortsätter. Som en del i det långsiktiga arbetet görs en kartläggning över var det finns otrygghet och för att hitta sådant som vi behöver ta tag i. Samtidigt ska vi fortsättningsvis göra det som bidrar till att vi befinner oss på den nivå vi gör idag, avslutar Lena Finne Jansson, chef för enheten för strategisk hållbar utveckling

Ta del av statistiken på SKR:s webbplats Trygghet och säkerhet | SKR Länk till annan webbplats.

Publicerad: