Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Tack till alla er som bidrar med frivilliga insatser

Tack till alla er som bidrar med frivilliga insatser

Idag, 5 december, är det internationella frivilligdagen. En dag instiftad av FN för att uppmärksamma allt det ideella arbete som människor gör lokalt, nationellt och internationellt. Kommundirektören riktar sitt tack till alla som på olika sätt engagerar sig för sina medmänniskors väl.

Så här på frivilligdagen riktar kommunen ett stort och varmt tack till alla kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, familjehem, ledsagare, gode män, avlösare, besöksvänner och andra som helt privat eller genom föreningar och organisationer gör betydelsefulla insatser för medmänniskor i Örnsköldsvik .

Frivilligdagen är också ett tillfälle att uppmärksamma behovet av nya uppdragstagare. Just nu finns exempelvis ett femtiotal personer som är i behov av stöd från god man. På många håll finns ensamma personer som önskar besök av en besöksvän. Det är en relativt ny satsning där Röda korset och kommunen samarbetar för att bryta social isolering, företrädesvis bland äldre.

I dagsläget finns också ett stort behov av nya familjehem i Örnsköldsvik så att fler barn som behöver det stödet får möjlighet att bo inom kommunen med närhet till familj, vänner och eventuell släkt. Även fler kontaktfamiljer som kan ta emot ett barn någon helg i månaden skulle vara välkommet, liksom kontaktpersoner och ledsagare som kan hjälpa en annan person att bryta isolering komma ut på olika aktiviteter

Du som vill göra en insats kan alltså bidra inom flera områden och på olika sätt. Samtidigt som du gör något gott kan du vinna nya vänner och få nya perspektiv. Varmt välkommen att höra av dig!

Mer information om olika frivilliga uppdrag som sker i kommunens regi eller där kommunen bidrar till att förmedla stöd hittar du under länkarna nedan:

 


Publicerad: