Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Samhällsrum ska öka tillgång till samhällsservice i glesbygd
Gruppbild med 11 personer som kommer att turas om att sköta service vid samhällsrummet

Medarberare från Husums hälsocentral, kommunens kontaktcenter och bibliotekarie i Trehörningsjö kommer att ansvara för service och information i Trehörningsjös samhällsrum.

Samhällsrum ska öka tillgång till samhällsservice i glesbygd

Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland gör en gemensam satsning för ökad samhällsservice på landsbygden. I Trehörningsjö öppnar ett samhällsrum som utvecklats i dialog med boende på orten. Välkomna till invigning söndag 3 december.

Samhällsrum Trehörningsjö är ett samarbete mellan primärvården i Örnsköldsvik, närmare bestämt Hälsocentralen Husum, och Örnsköldsviks kommun. I samhällsrummet blir viss service från kommun och region tillgänglig för de boende i Trehörningsjö med omnejd. Det kommer till exempel vara möjligt att ta prover på plats och att möta läkare, fysioterapeut eller andra professioner digitalt, vilket annars skulle kräva en resa till hälsocentral eller sjukhus. Viss utrustning för egenkontroll inom vård kommer också att vara tillgänglig, exempelvis blodtrycksmätare och våg.

– Det känns bra att få genomföra den här satsningen för Trehörningssjöborna. Vi vill fortsätta utveckla vårt arbete med god och nära vård och satsa vidare i glesbygd, säger Eva-Karin Edin, enhetschef för Hälsocentralen Husum.

Den som vill ha stöd i att använda kommunens e-tjänster, ställa frågor om kommunala verksamheter eller ha hjälp att hitta rätt i den kommunala organisationen erbjuds stöd via kommunvägledare eller bibliotekarie på plats. Det går också att boka digitala möten med tjänstepersoner på distans.

Samhällsrummet drivs inledningsvis som ett pilotprojektunder 2024 men ambitionen är att verksamheten ska bli permanent och utvecklas över tid genom lokalt inflytande

– Vi har byggt upp samhällsrummet i dialog med Trehörningsjöborna och kommer att fortsätta den medskapande processen för att anpassa verksamheten efter bygdens behov. Även aktiviteter utöver kommunens och regionens service kan vara möjliga, exempelvis tematräffar inom hälsa eller gruppaktiviteter, säger Erika Jakobsson, projektledare och enhetschef för kommunens kontaktcenter.

Samhällsrummet invigs i samband med skyltsöndagsaktiviteter i Trehörningsjö den 3 december. Onsdag 13 december sker verksamhetsstart med kommunvägledare på plats. Provtagningsservice beräknas starta onsdag 10 januari. Mer information om samhällsrummets öppethållande och service ser du här

Välkomna till invigning av Samhällsrum Trehörningsjö

Tid: söndag 3 december, kl 14:00-17:00 med invigningsceremoni kl 16:30.
Plats: Trehörningsjöskolan, Villagatan 2, Trehörningsjö​
Medverkande: Kommunfullmäktiges ordförande Anna-Lena Lindberg, välfärdsnämndens 1e vice ordförande Linnea Berggren, kommundirektör Magnus Haglund samt representant från Region Västernorrland förrättar invigningen.

Kommunvägledare och medarbetare från hälsocentralen finns på plats under hela dagen för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Välkomna!

Publicerad: