Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Natursköna lekmiljöer i Sund
En tradstam som dekorerats med en liten dörr och små detaljer som gör att det ser ut som en liten bostad.

Längs lekstråket finns Blåbärsbyn som ligger i skogen vid Hallbacken. På olika ställen i skogen finns miniatyrhus och stugor byggda av naturmaterial. På bilden syns Blåbärsbyns skola.

Natursköna lekmiljöer i Sund

Örnsköldsviks kommun har under 2022-2023 arbetat med att förnya lekplatserna på Rågvägen och Hallbacken i Sund. Genom att tillföra lek- och aktivitetselement samt framhäva befintliga naturstrukturer har det skapats ett sammanhängande stråk som erbjuder allmänheten både lek- samt sociala värden i naturens tecken.

— Ett mål vi haft är att skapa möjligheter för att lek ska uppstå och förlängas även utanför själva lekplatserna och kopplingen mellan Hallbackens lekplats, Rågvägens lekplats och den populära fotbollsplanen i sydväst förstärks. Konceptet vi arbetet efter är därför lekstråk och samspel. Med ett lekstråk vill vi tillföra fler punkter som triggar både fantasi och rörelseglädje. Kanske hittas lekkamrater vid en knytpunkt, eller mitt i leken, säger Anneli Bartholdsson, Landskapsarkitekt Örnsköldsviks kommun.

Lekställning i ett bostadsområde.

På Rågvägens lekplats finns utöver det spännande berget och den lilla mysiga skogen nu mer lekutrustning att leka på.

Rågvägens lekplats har fått en ny utformning och innehållet är inspirerat av de synpunkter och idéer som kom in under dialogen som genomfördes 2022 med barn och vuxna boende i närområdet. Temat för lekplatsen är Den livfulla naturen. Bland annat finns det nu möjlighet att klättra på en klätterställning och på klättergrepp, gunga, utforska berget, träffa andra leksugna, bygga kojor och under sommartid även gräva i sandlåda och plocka blommor och äpplen. Delar av lekparken är även tillgänglighetsanpassad. Tanken är att platsens karaktärsfulla bergknalle och skogsdunge ska stimulerar till spontan lek.

Hallbackens lekplats har även under hösten förvandlats till Hallbackens naturmötesplats. Naturlek är ledordet och platsens naturliga kvaliteter är en viktig stomme, så som terrängen, träd och blåbärsris. Här har kommunen fokuserat mindre på klassiska lekredskap och mer på barnens egna drivkrafter att leka, utforska, utmana och fantisera. Rofyllda inslag och sittplatser finns också på platsen.

— Vi kunde inte vara mer nöjda med hur det har blivit och skulle därför gärna dela med oss av nyheten till allmänheten. I sommar, förmodligen i juni 2024, kommer vi ha en riktig invigning men vi vill ju att barnen ska få reda på det här nu så att de kan leka hela vägen fram till dess, säger Jenny Ericsson, landskapsarkitekt, Örnsköldsviks kommun.

Solen strilar mellan buskagen, och det ligger naturspån på marken med stubbar som sticker upp.

Hallbackens naturmötesplats har fått nya träd och buskplanteringar som du gärna får leka i. Under året kommer både blomning, blad och barr samt frukter och bär pryda platsen. En ny grill och nytt bänkbord har också tillkommit.

Publicerad: