Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Geotekniska undersökningar pågår vid Lungvikstrand
En pråm ute i en vik med isbildning runtomkring. Byggnader i bakgrunden.

Pråm vid Lungviksstrand som utför geotekniska undersökningar.

Geotekniska undersökningar pågår vid Lungvikstrand

WSP Sverige AB utför på uppdrag av Örnsköldsviks kommun ett arbete med att genomföra geotekniska undersökningar i delar av området för Stadsdel 2030. Arbetet beräknas pågå under tre veckor.

Syftet är att undersöka markens egenskaper på land och i vattnet samt på botten. Fältarbeten utförs från en specialanpassad pråm i vattnet och med en flyttbar borrvagn på land. Arbete från pråm påbörjas först och beräknas pågå i cirka en och en halv vecka för att sedan övergå till undersökning på land.

Genomförandet av samtliga undersökningar tar hänsyn till omgivningen och ska inte orsaka någon skada.

Publicerad: