Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Planarbete på gång för gamla busstationstomten i Örnsköldsvik
karta

Planområdet ligger centralt beläget i Örnsköldsvik och berör bland annat del av Strandgatan, Torggatan och Järnvägsgatan samt parken Vasalunden.

Planarbete på gång för gamla busstationstomten i Örnsköldsvik

Efter dagens beslut i samhällsbyggnadsnämnden torsdag 16 november kan kommunen nu påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för gamla busstationstomten i Örnsköldsvik. Detaljplanen ska utreda möjlighet för utveckling av kultur- och centrumverksamhet samt för bostäder på platsen och även se över möjligheter att knyta an hamnen och centrala stadskvarteren.

Planområdet ligger centralt beläget i Örnsköldsvik och berör bland annat del av Strandgatan, Torggatan och Järnvägsgatan samt parken Vasalunden. Planområdet ingår sedan 2016 som en del i ett detaljplaneprogram som visar riktningen för vad kommunen vill se för användning av hela området. Området omfattar idag allmänna parkeringsytor, Paradiset, parken Vaslunden och del av Strandgatan. Detaljplanprogrammet förtydligar bland annat vikten av att binda ihop området med stadskärnan. Tidigare i år presenterade kommunen även en visionsskiss för ett kultur- och evenemangscentrum samt ett hotell på platsen.

— Det är roligt att vi äntligen tar steget framåt och kan börja planlägga det här centrala området i Örnsköldsvik så att vi får se över markens lämplighet att kunna inrymma bland annat en kulturarena. Det här arbetet motsätter inte att vi även kommer att ha kultursatsningar på landsbygden, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Andreas Jansson (C).

Samhällsbyggnadsförvaltningen får nu i uppdrag att ta fram en detaljplan för att pröva marken med ett breddat perspektiv som utöver kultur- och centrumverksamhet även föreslås möjliggöra för bostäder samt knyta an hamnen och centrala staden på ett naturligt sätt.

I närområdet pågår även byggandet av en ny simhall på en tomt som planlades redan 2019 för en utökning av badhuset och dess verksamhet. Det pågår även en planläggningsprocess för den bortre delen av området närmast rondellen vid centralesplanaden, där det ska planeras för ett polishus.

Arbetet med att ta fram detaljplanen för gamla busstationstomten som gäller del av fastigheten Örnsköldsvik 8:27 med flera, beräknas att ta cirka två år. Det kommer bland annat genomföras undersökningar kopplat till mark- och miljö, buller, dagvatten, luftkvalité, riskbedömning för farlig godsled samt gestaltning med mera. Ett utkast på detaljplan förväntas kunna presenteras för allmänheten kring november/december 2024, då allmänheten kommer ha möjlighet att lämna synpunkter på planen. Detaljplanen beräknas att tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige under 2025.

Publicerad: