Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Vad händer med ”Förbifart Örnsköldsvik” – öppet informationsmöte 27 november
Längtradare i rad längs E4 genom Örnsköldsvik

En hög andel tung trafik passerar varje dag längs E4 genom Örnsköldsviks stadskärna.

Vad händer med ”Förbifart Örnsköldsvik” – öppet informationsmöte 27 november

Arbetet för att möjliggöra en förbifart där E4 inte längre passerar genom Örnsköldsviks stadskärna har pågått i många år. Många undrar vad som händer, därför bjuder kommunen nu in till ett öppet möte om ”Förbifart Örnsköldsvik”.

Vid mötet den 27 november ger kommunalråden information om aktuellt läge och det blir även möjlighet för allmänheten att ställa frågor om ”Förbifart Örnsköldsvik”. Förutom kommunens politiska ledning medverkar även ett antal riksdagsledamöter vid träffen.

Ungefär 23 000 fordon, varav cirka 10 procent tung trafik som bland annat transporterar farligt gods, passerar varje dag längs E4 genom Örnsköldsviks centrum. En omledning av genomfartstrafiken är angelägen för att komma till rätta med höga utsläppsnivåer av bland annat koldioxid och kvävedioxider samt höga bullernivåer och en riskfylld trafikmiljö mitt i staden.

Alla intreserade hälsas välkomna till informationsträff

Dag: Måndag 27 november
Tid: 18:00-20:00
Plats: Kempesalen, stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik


Program

 • Inledning: Anna Britta Åkerlind, kommunstyrelsens ordförande (C), Carolina Sondell, kommunstyrelsens 2e vice ordförande (S).
 • Luftmätning i kommunen: Åsa Westerlund, chef miljö- och hälsoenheten.
 • Risker med ohälsosam luft: Bertil Forsberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.
 • Var står vi nu och vägen framåt: Peter Selemark, chef tillväxtavdelningen.
 • Paus.
 • Politisk panel och frågor från allmänheten: Anna-Britta Åkerlind, Carolina Sondell samt riksdagsledamöter Peder Björk (S) och Gunilla Svantorp (S) från trafikutskottet samt Jörgen Berglund (M) och Anne-Li Sjölund (C).
 • Avslutning.

 

Publicerad: