Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Örnsköldsviks ungdomar bjuds in att delta i EU:s ungdomsdialog
EU flagga i blått med stjärnor mot en blå himmel.

Demokrativerkstäder är en del av EU:s ungdomsdialog som går ut på att samla in ungas röster ifrån hela Europa. Örnsköldsviks kommun är med för första gången.

Örnsköldsviks ungdomar bjuds in att delta i EU:s ungdomsdialog

För första gången deltar Örnsköldsviks kommun i EU:s ungdomsdialog, en konsultationsprocess som samlar in ungas synpunkter från EU:s alla medlemsländer. Inom Örnsköldsviks kommun kommer sammanlagt fyra demokrativerkstäder att genomföras, både i centralorten och på landsbygden. Fokus för dialogerna är hur vi tillsammans ska nå EU:s ungdomsmål nummer 3 som handlar om inkluderande samhällen.

— Detta är en fantastisk möjlighet för unga i Örnsköldsvik att påverka framtida EU-beslut. EU:s beslut påverkar allas vardag och detta är ett sätt för oss att engagera fler unga i beslutsprocessen, säger Camilla Larsson, demokratisamordnare vid Örnsköldsviks kommun.

Demokrativerkstäderna är en del av EU:s ungdomsdialog som går ut på att samla in ungas röster ifrån hela Europa. En demokrativerkstad tar cirka två timmar och riktar sig till ungdomar som går på en högstadie- eller gymnasieskola. Metoden är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF samt Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, LSU. Dialogunderlaget kommer efter demokrativerkstäderna att samlas ihop och skickas vidare till LSU som har i uppdrag att sammanställa alla röster som har samlats in från olika platser i Sverige. Därefter kommer förslagen att lyftas på EU:s ungdomskonferenser av Sveriges ungdomsrepresentanter. Ungas röster blir i slutändan rekommendationer för medlemsstaterna.

— För många känns det avlägset att påverka EU-politik men om vi tittar på frågor som behandlas av Europaparlamentet så ser vi att EU-politik faktiskt handlar om frågor som berör och engagerar unga, säger William Oldenborg, samordnare för kommunens demokrativerkstäder.

Är du mellan 13-20 år och vill delta på någon av dialogverkstäderna? Anmäl dig här: ornskoldsvik.se/ungdomsdialog Länk till annan webbplats.

Plats för höstens dialogverkstäder:

Centrala Örnsköldsvik

Datum: 16 november, kl 16:30
Plats: Stadshuset Kronan, Önskan

Husum

Datum: 20 november, kl 18:00
Plats: Röda Villan

Björna

Datum: 21 november, kl 17:00
Plats: Björna fritidsgård

Bjästa

Datum: 22 november, kl 17:30
Plats: Fritidsgården Hålan

På kommunens webbplats kan du läsa mer om hur du kan påverka som ung.

 

Mer information

Läs mer om EU:s ungdomsdialog på MUCFs webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om LSU på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad: