Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Värdefull prao
Testbild

Lukas Hörnkvist praosamordnare, Antoinette Teir och Anna Sara Gustavsson studie- och yrkesvägledare samt Ulrika Westin enhetschef studie- och yrkesvägledning bildningsförvaltningen

Värdefull prao

Nu är praoeleverna på plats hos företag och arbetsgivare som har anmält intresse av att ta emot en praoelev från grundskolans årskurs 9.

Upplevelserna under praoveckan är värdefulla för eleverna inför det kommande gymnasievalet.

- Prao är viktigt för att eleverna ska kunna göra genomtänkta gymnasieval. Eleverna behöver många interaktioner med arbetslivet och vi behöver måna om att det finns kompetens lokalt när vi rekryterar nya medarbetare. Efter praoperioden i årskurs 9 är det kort tid tills eleverna ska ut i arbetslivet och de behöver få börja bygga upp sina nätverk. Kan vi ge eleverna positiva upplevelser av olika yrken och arbetslivet så hjälper det dem mycket. Jag vill rikta ett stort tack till alla som tar emot praoelever, säger Ulrika Westin bildningsförvaltningen Örnsköldsviks kommun.

Inför praoperioden samlades arbetsgivare i stadshuset Kronan på ett praofika och fick information och goda exempel från Anna Sara Gustavsson och Antoinette Teir, två av Örnsköldsviks kommuns studie- och yrkesvägledare och företaget BAE Systems Hägglunds. Med drygt 1700 anställda i Örnsköldsvik är BAE Systems Hägglunds en av de större arbetsgivarna och praoplatserna är eftertraktade.

-Vi har två olika praoprogram som båda är väl inarbetade och följer en plan. Vad gör en ingenjör heter det ena programmet. Där följer praoeleven hela processen från kravställan och ritning till färdig produkt och de får även prova produkten. I det andra programmet, från plåt till fordon, följer eleven hela processen genom vår verkstad och får även tillverka en egen nyckelring. Båda praoprogrammen avslutas med att man får åka bandvagn vilket brukar vara både spännande och uppskattat. Vi får bra respons tillbaka från eleverna och vi har flera handledare som är inblandade. Det är nya grejer varje dag som eleverna får uppleva, berättar Jenny Lundström HR-avdelningen BAE Systems Hägglunds Örnsköldsvik.

Intresserad av att ta emot en praoelev?

Information om Prao årskurs 8 och 9


Frågor: Lukas Hörnkvist, praosamordnare
E-post: praosamordnare@ornskoldsvik.se


Publicerad: