Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Avtal klart för skyddsjakt på kommunal mark
En jägare långt borta på en äng, solen ligger lågt och skymtar  fram bakom träden till vänster, foto

Avtal klart för skyddsjakt på kommunal mark

Örnsköldsviks kommun har nyligen tecknat ett avtal som innebär att kommunen vid behov kan kalla ut en jägare med tillstånd att bedriva skyddsjakt på kommunal mark.

Vilda däggdjur och fåglar är normalt fredade i Sverige. Skyddsjakt kan, under vissa förutsättningar, beviljas för att förhindra att vilda djur sprider smitta, orsakar betydande skador eller när djuren själva lider av skador eller sjukdomar. För vissa vilttyper kan skyddsjakt bedrivas utan tillstånd från Länsstyrelsen. De ärenden som når kommunen handlar företrädesvis om småvilt som exempelvis räv, grävling, rådjur och fåglar.

– Vi är nöjda med att ha ett avtal på plats. En betydande del av kommunens markinnehav är planlagt som allmän plats såsom gator, vägar, parker, torg och mindre naturområden i anslutning till bebyggelse. Detta är känsliga platser när det gäller att bedriva jakt och det krävs tillstånd från Polismyndigheten för att avfyra eldvapen, säger Anders Lundström, markingenjör Örnsköldsviks kommun.

Den som observerar ett sjukligt vilt eller ett vilt som genom sitt beteende orsakar skada, kan kontakta kommunens kontaktcenter som förmedlar ärendet vidare för bedömning och eventuell åtgärd. Trafikskadat vilt ska precis som tidigare anmälas till Polismyndigheten.

– Det är markägaren som har jakträtten på sin fastighet. Om djuret uppehåller sig på kommunens mark kan vi direkt kontakta skyddsjägaren enligt avtal. Avtalet ger oss även möjlighet att vidareförmedla vissa frågor som rör en medborgares privata fastighet till skyddsjägaren, säger Anders Lundström.

Avtalet om skyddsjakt tecknades 11 oktober och gäller för ett år med möjlighet till förlängning.

Publicerad: